Aditivní technologie výroby

[z angl. Aditive Manufacturing]

Zhotovování modelů nebo prototypů aditivní metodou nanášení materiálu po vrstvách (vrstvení materiálu).