Reverse Engineering

Pomocí 3D digitalizace získáme z fyzického objektu digitální model. Tento model je základem pro vytvoření CAD modelu, který lze uložit do většiny používaných CAD formátů.

Rekonstrukce odladěných nástrojů a forem (lisovací, tvářecí a vstřikovací). Tyto modely pak slouží jako záloha při výrobě duplicitních nástrojů a při opravách poškozených nástrojů.

Rekonstrukce převzatých nástrojů a forem, u kterých neexistuje žádná dokumentace a u kterých v budoucnu bude probíhat servis nebo opravy.

Rekonstrukce havarovaných nástrojů, zdeformovaných a ulomených částí. Poškozené části lze provizorně spojit, naskenovat a provést rekonstrukci. Deformované oblasti je možné podle požadavků domodelovat nebo u symetrických dílů vytvořit chybějící tvar pomocí zrcadlení.

Při tvorbě 3D modelů využíváme výkonný CAD software. Data dokážeme rychle získat také 3D skenováním. Provádíme podporu konstruování ve strojírenství a designu. Tým kvalifikovaných odborníků vám pomůže s konstrukcí, výkresovou dokumentací a objemovým i plošným modelováním.

Pomocí 3D digitalizace získáme z měřeného fyzického objektu digitální model.

Tento model je základem pro vytvoření CAD modelu, který lze uložit do většiny používaných CAD formátů. Během tohoto procesu jsme schopni odstranit nedostatky originálního dílu, optimalizovat design a provést potřebné úpravy. Naše bohaté zkušenosti vám pomohou při řešení vašich požadavků.

Jaká data můžeme pro rekonstrukci použít:

  • naskenovanou polygonální síť ve formátu STL (tento případ je nejčastější),
  • vypočtenou FEM polygonální síť ze simulačních softwarů (Autoform, PAMSTAMP atd.),
  • nekvalitní, rozbitý CAD model, v tomto případě se jedná o jakýsi druh opravy modelu.


Parametry rekonstrukce:

  • Přesnost rekonstrukce (odchylky CAD modelu od skenu) – můžeme se pohybovat v rozsahu od několika setin milimetru až do jednotek milimetrů v závislosti na technických požadavcích zákazníka.
  • Kvalita modelu z hlediska hladkosti ploch a jejich napojení – většinou je tento požadavek v protikladu se snahou dosáhnout co největší přesnosti.


Příklady využití:tebus služby reverse engineering

  • Rekonstrukce odladěných nástrojů a forem (lisovací, tvářecí a vstřikovací). Tyto modely pak slouží jako záloha při výrobě duplicitních nástrojů a při opravách poškozených nástrojů.
  • Rekonstrukce převzatých nástrojů a forem, u kterých neexistuje žádná dokumentace a u kterých v budoucnu bude probíhat servis nebo opravy.
  • Rekonstrukce havarovaných nástrojů, zdeformovaných a ulomených částí. Poškozené části je možné provizorně spojit, naskenovat a provést rekonstrukci. Deformované oblasti je možné podle požadavků domodelovat nebo u symetrických dílů vytvořit chybějící tvar pomocí zrcadlení.

Odeslat poptávku

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)
+420 549 128 811