Search
Close this search box.

ATOS ScanBox série 7

3D měření velkých a těžkých dílů do velikosti 6 000 mm

Pro 3D skenování velkých dílů GOM vyvinul novou osmou kinematickou osu. Kombinace lineární osy, vertikálního zdvihu a kloubového robota s integrovaným kabelovým kanálem umožňuje vysokou flexibilitu v polohování senzoru a dovoluje 8 stupňů volnosti. 

Automatizovaný robotický systém může být rozšířen o pracovní oblast rotačního stolu. Tato kombinace odpovídá stroji ATOS ScanBox 6130, ale umožňuje měřit i středně velké díly.

Proč si pořídit ATOS ScanBox série 7?

ATOS ScanBox 7160 a 7260 je vhodný pro měření:

lisovacích nástrojů
výlisek postranice automobilu
kompletní analýzu tvarových odchylek
odlitky a plastové díly

Automatizované 3D&nbspměření

Zařízení je navrženo pro 3D měření dílů až do velikosti 6 metrů. Celoplošně naměřená data umožňují nejen kontrolu tvaru výlisku, ale také analýzu otvorů, prostřihů a designových křivek. 

ATOS ScanBox série 7 se používá především v automobilovém průmyslu, ve zkušebnách nástrojů a v lisovnách.