Software CAD

Vytváření, doplňování a úpravy CAD modelů pomocí softwaru Tebis

Doba mezi přijetím objednávky a termínem dodání se ve zpracovatelském průmyslu neustále zkracuje. CAD model je digitální šablona pro skutečný díl, který má být vyroben a vysoká kvalita povrchu je předpokladem vysoké kvality hotových součástí. Dobře připravené CAD data tvoří také základ pro automatizované NC programování. Všechny úlohy přípravy výroby a návrhu lze vysoce automatizovat pomocí parametrické/asociativní technologie povrchů a těles. Při změně parametrů prvku se automaticky aktualizuje celý komponent. Používání šablon Tebis je zvláště časově úsporné v prostředí CAD: Lze je použít ke standardizaci opakujících se návrhových činností v šablonách, jako jsou varianty součástí nebo podobná vstupní data.

analýza dílů tebis viewer

Analýza dílů

Reálné procesy podporované ve virtuálním světě počítačů Systémy Tebis Viewer propojují virtuální CAD svět s reálnými procesy při

tebis CAD interfaces

CAD rozhraní

Propojení s jinými CAD systémy Tebis vám poskytuje rozhraní ke všem běžně dostupným CAD systémům. Pokud vaši zákazníci

CAD Kompenzace zpětného odpružení

Kompenzace odpružení

Dosáhněte velké úspory času při odlaďování tvaru lisovacích ploch pomocí globálního morfování Pružnost plechů způsobuje odpružení po tváření

Návrh elektrody s CAD průvodcem

Konstrukce elektrod

Od analýzy dílů až po hotové elektrody se softwarem Tebis Tebis podporuje celý proces, od návrhu elektrody až po

Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD

Kontrola kvality CAD ploch

Automatická a manuální optimalizace kvality plošných CAD modelů Kvalita povrchu CAD ploch vyplývá z algoritmických vlastností algoritmů používaných

příprava CAD modelů pro výrobu

Příprava CAD modelů

Rychlé a snadné úpravy Kvalitní příprava modelů CAD je základním předpokladem pro téměř kompletní automatizaci NC programování. Příprava

CAD reverzní inženýrství

Reverse Engineering

Vytvářejte a aktualizujte CAD plochy pomocí naskenovaných (digitalizovaných) dat Reverzní inženýrství vytváří plošný CAD model, který přesně kopíruje