Search
Close this search box.

Reverse Engineering

Modul Reverse Engineering pro software Tebis 4.1

Potřebujete převést váš originální díl do 3D počítačového modelu? Máte poškozenou formu a je nutné ji opravit, nebo udělat novou kopii formy? Chcete archivovat stav vašeho dílu ve formě CAD modelu v počítači? Tohle všechno můžete udělat pomocí modulu pro Reverse Engineering v softwaru Tebis.

CAD reverzní inženýrství

Reverse engineering

Vytvářejte a aktualizujte CAD plochy pomocí naskenovaných (digitalizovaných) dat Reverzní inženýrství vytváří plošný CAD model, který přesně kopíruje

CAD Kompenzace zpětného odpružení

Kompenzace odpružení

Dosáhněte velké úspory času při odlaďování tvaru lisovacích ploch pomocí globálního morfování Pružnost plechů způsobuje odpružení po tváření