ATOS ScanBox BPS

Systém dávkového zpracování umožňuje automatické zapínání a vypínání optického 3D skeneru. Z tohoto důvodu je ATOS ScanBox rozšířen o manipulační systém a PLC řídící stanici. ATOS ScanBox BPS je řešení pro celoplošné skenování dávky dílů s výškou až 500 mm.

Vzhledem k tomu, že uživatel nemusí umisťovat jednotlivé díly, je čas potřebný k zajištění kvality měření podstatně kratší než dříve. ATOS ScanBox BPS měří nezávisle až 11 hodin s jen několika zásahy obsluhy. Snižují se tak náklady a nároky na personál a zvyšuje se využití stroje.

Zvýšená spolehlivost procesu

Protože díly jsou označeny, například RFID čipem, systém samostatně detekuje, který měřicí program má být spuštěn a které kontroly mají být provedeny. Minimalizace dopadu uživatele na měření významně zvyšuje spolehlivost procesu.

Technologie 3D měření integrovaná do výroby

Robustnost, rychlost měření a kompenzace teplotních výkyvů jsou přesvědčivými faktory pro využití zařízení ATOS ScanBox BPS ve výrobě. Náročné přemisťování celých dávek dílů, elektrod nebo lopatek  turbín již není nutné.
 

Technologie senzorů

Skenery ATOS poskytují celoplošné 3D souřadnice pro každé jednotlivé měření. Během několika sekund je na jeden záběr změřeno až 12 milionů bodů. Díky vysokému rozlišení se výsledná naměřená data vyznačují velmi dobrou reprodukcí malých detailů.
 

Software ATOS Professional VMR – Virtual Measuring Room (VMR)

Virtuální měřicí místnost je softwarovým centrem pro plánování a řízení měření pro všechny prvky měřicích buněk ATOS. Nabízí funkční reprezentaci reálného prostředí měření ve virtuální simulaci. Díky VMR může uživatel pracovat se systémem, bez nutnosti znalosti programování robotů. Všechny pohyby robota jsou simulovány a před provedením ve skutečném prostředí zkontrolovány z hlediska bezpečnosti.
atos scanbox bps