CAD/CAM

Software CAM

Pro spolehlivé a efektivní výrobní procesy

CAD/CAM software Tebis umožňuje rychle, snadno a automaticky vytvářet bezkolizní NC programy pro mnoho výrobních metod – od vrtání a hlubokého vrtání přes 2,5D, 3D a 5osé současné obrábění až po soustružení a frézování. Portfolio zahrnuje robotické frézování a ořezávání a metody elektroerozivního obrábění, jako je hloubkové a drátové elektroerozivní obrábění. Svou výrobu můžete vylepšit také speciálními řešeními pro 3D laserové řezání, laserové kalení a laserové plátování svarů.

Všechna řešení byla vyvinuta v praxi a v úzké spolupráci se zákazníky. Naši specialisté vás podpoří při optimalizaci procesů výroby forem, strojů, zápustek a modelů, aby byly co nejpřesněji přizpůsobeny vaší společnosti. To zahrnuje také kompletní digitalizaci vašeho výrobního prostředí a vašich výrobních znalostí, stejně jako plánování a řízení vašich výrobních procesů pomocí integrovaného řešení ProLeiS MES (Manufacturing Execution System).

Specializovaný CAD software pro výrobu

Vytváření, doplňování a úpravy CAD modelů pomocí softwaru Tebis

Doba mezi přijetím objednávky a termínem dodání se ve zpracovatelském průmyslu neustále zkracuje. CAD model je digitální šablona pro skutečný díl, který má být vyroben a vysoká kvalita povrchu je předpokladem vysoké kvality hotových součástí. Dobře připravené CAD data tvoří také základ pro automatizované NC programování. Všechny úlohy přípravy výroby a návrhu lze vysoce automatizovat pomocí parametrické/asociativní technologie povrchů a těles. Při změně parametrů prvku se automaticky aktualizuje celý komponent. Používání šablon Tebis je zvláště časově úsporné v prostředí CAD: Lze je použít ke standardizaci opakujících se návrhových činností v šablonách, jako jsou varianty součástí nebo podobná vstupní data.

Software CAQ

Pro kvalitní procesy bez nutnosti přepracování

Kontrola kvality pomocí softwaru Tebis CAQ má mnoho prvků. Umožňuje pokrýt široký rozsah od ručně vedeného měření a obsluhy CNC řízených měřicích strojů až po automatické testování v obráběcím centru a korekci klíčových parametrů procesu. Vaše procesy tak současně získají velkou výhodu: Všechny úkoly se provádějí se stejným datovým modelem. Díky tomu můžete předejít různým verzím dat a problémům s rozhraními. A navíc vaši uživatelé pracují vždy ve stejném systému. Toto standardizované ovládání zjednodušuje křivku učení a pomáhá předcházet chybám. Software Tebis CAQ tak chrání vaše produkční výsledky.

Software MES

ProLeiS - MES pro výrobu forem a výlisků

ProLeiS je MES software pro výrobu lisovacích a tvářecích forem. Naši odborníci speciálně upravili plánovací a řídicí funkce tak, aby splňovaly požadavky středně velkých výrobních podniků a kusové výroby. Software je modulární a přizpůsobuje se specifickým podnikovým procesům a digitálně je mapuje v celém rozsahu. Pomocí MES (manufacturing execution system) firmy zlepšují výrobní procesy a zvyšují výrobní kapacitu díky efektivnímu plánování, řízení a vyhodnocování výrobních zakázek.

Specialisté, stroje a dodavatelé musí být ve výrobních procesech integrováni a koordinováni tak, aby byly dodržovány rozpočty a zajištěna kvalita a termíny. ProLeiS MES poskytuje softwarovou platformu, která toho umožňuje dosáhnout.