Search
Close this search box.

Kontrola kvality

Rychlé, jednoduché a integrované do CAD/CAM

Kontrola kvality je důležitou součástí vašeho výrobního řetězce. Komplexní řešení Tebis vám umožní zkontrolovat všechny díly hned po výrobě. Díky standardizovanému provozu od CAD přes CAM až po CAQ v jediném systému můžete kontrolu kvality snadno a rychle integrovat do svých procesů. Ať už chcete měřit své díly pomocí NC řízení na frézovacích a měřicích strojích, nebo to dělat ručně – Tebis vám poskytne všechny potřebné funkce. Kvalita výroby. Hned od začátku.

Rychlá

Rychlé a pohodlné porovnávání obrobků s CAD geometrií

Jednoduchá

Zajištění kvality pomocí známých obslužných struktur Tebis

Integrovaná

Vytvářejte měřicí dráhy a kontrolujte kvalitu přímo v datové sadě Tebisu

Spolehlivá

Maximální spolehlivost díky kontrole kolizí měřicích drah

Přehled funkcí

Ručně prováděné měření

Rychle a snadno zajistíte kvalitu dílů pomocí ručně ovládaných měřicích strojů. Ručně ovládané měřicí stroje lze také přímo integrovat do systému Tebis. Po kalibraci sondy se výsledky měření zobrazí přímo na měřené geometrii na displeji Tebis. To umožňuje porovnání cíl/skutečnost mezi plánovanou geometrií s hotovým obrobkem.

CNC řízené měřicí stroje

Vytvářejte NC měřicí dráhy s kontrolou kolizí pro své měřicí stroje. Měřicí sondy a stroje jsou simulovány v knihovnách jako digitální dvojčata, což umožňuje realistickou kontrolu a simulaci všech pohybů. Měřicí dráhy lze generovat předem – můžete tak zohlednit všechny informace ve zvláštních požadavcích na kvalitu nebo speciální výrobní úlohy. Pokud nepropojíte měřicí stroj přímo s pracovní stanicí Tebis, můžete importovat soubor s výsledky měření. Tyto analýzy kvality hotových dílů vám umožní optimálně propojit měřicí operace s výrobním procesem.

Dokumentace

Využijte různé metody zobrazování a vyhodnocování výsledků měření. Výsledky jsou pro tento účel okamžitě a přehledně zobrazeny v grafice. Můžeme pro vás také přizpůsobit protokoly o měření. Výsledky můžete samozřejmě ukládat i jako strukturované soubory pro další zpracování v jiných systémech.