ARGUS

Argus je bezkontaktní optický 3D měřicí systém pro měření a analýzu deformací plechových součástí po procesu tváření.

Optimalizace tvářecího procesu, volba materiálu a optimalizace lisovacího nástroje jsou rozhodujícím faktorem pro konkurenceschopnost, a to zejména v automobilovém průmyslu. Analýzou lisovacího procesu pomocí optického systému ARGUS lze získat informace jak o změně tvaru, tak o hodnotách přetvoření, a využít tyto výsledky k optimalizaci.

Výsledky měření systémem ARGUS :

Všechny výsledky jsou prezentovány formou barevné mapy na geometrii testovaného objektu. Výsledky je možné automaticky vyhodnotit ve vztahu s FLC křivkou a dostat tak jasnou představu o tvářecím procesu v materiálu.

Systém ARGUS využívá fotoaparát s vysokým rozlišením a je schopen vyhodnocovat reálné vzorky (plechy) po procesu tváření. Na povrch je elektrochemicky nebo laserem nanesena síť měřicích bodů, která je po tváření zaměřena a vyhodnocena. Systém je tedy nezávislý na procesu tváření a je možné ho použít jak na malé, tak na velké výlisky v řádech několika metrů.

Takto získané hodnoty jsou základem pro sestavení FLD diagramu. Ten lze následně využít pro porovnání výsledků simulací nebo např. výsledků reálného měření tváření.

Ověřování MKP simulací

Optický měřicí systém ARGUS se stal za poslední roky důležitou součástí při analýzách tváření v průmyslu. Spolu s numerickými simulacemi má značný potenciál při vývoji a optimalizaci lisovacích procesů, což vede ke zkrácení času a zlepšení kvality při zachování nejvyšších standardů.

ARGUS disponuje softwarovým rozhraním zejména pro ověřování numerických simulací. Podporuje import souborů známých simulačních softwarů a umožňuje srovnání přímo v softwaru. Díky takto získaným výsledkům lze upravit okrajové podmínky a dosáhnout tak přesnějších výsledků ze simulací.

Import CAD dat

ARGUS umožňuje import CAD souborů, díky kterému lze měření ustavit na souřadný systém.

Import podporuje následující formáty:

  • Nativní: CATIA v4/v5, UG, PRoE
  • Obecné: IGES, STL, VDA, STEP

Využití systému ARGUS

  • Zjišťování kritických oblastí
  • Řešení komplexních problémů tváření
  • Optimalizace tvářecího procesu
  • Ověřování nástrojů
  • Ověřování a optimalizace numerických simulací

Získávání dat, zpracování a vyhodnocení včetně tvorby reportů – vše je k dispozici v jednom komplexním softwaru. Další užitečné informace najdete „na stránce o softwaru ARGUS“.