Search
Close this search box.

Antero 800NA

Vynikající chemická a teplotní odolnost.

Materiál Antero 800NA vykazuje vysokou odolnost proti teplu, odolnost proti chemikáliím, nízké odplynění a rozměrovou stabilitu zejména u velkých dílů. Je vhodnou volbou například pro díly v letectví vystavené leteckému palivu, oleji a hydraulické kapalině, díly pro kosmonautiku s požadavkem nízkého odplynění a průmyslové díly odolné proti chemikáliím.

Antero™ 800NA je termoplast FDM® na bázi PEKK. Kombinuje svobodu navrhování a snadné používání technologie FDM s vynikající pevností, tuhostí a odolností proti opotřebení materiálu PEKK.

Použitím materiálu Antero 800NA s technologií FDM se vyhnete odpadu, který vzniká při výrobě metodou úběru z velmi drahého objemového materiálu PEKK.

Příklady využití

  • Letecké součásti vystavené působení leteckého paliva, oleje a hydraulické kapaliny
  • Součásti kosmických lodí, které vyžadují nízkou míru zplodin
  • Průmyslové díly odolné vůči chemikáliím

Galerie výtisků