TRITOP

Přenosný systém TRITOP měří rychle a přesně 3D souřadnice bodů na trojrozměrných objektech.

Měření, které se tradičně provádělo pomocí 3D dotykových souřadnicových měřicích strojů, je použitím systému TRITOP mnohem jednodušší. Nepotřebujete žádný těžký, složitý ani na údržbu náročný stroj, měřicí zařízení si sami k objektu přinesete.

TRITOP, stejně jako dotykový souřadnicový měřicí stroj, zaznamenává souřadnice bodů a jejich orientaci v prostoru, z čehož lze následně vyhodnocovat:

Po určení 3D souřadnic bodů je měření matematicky transformováno do souřadného systému dílu:

 • RPS
 • Ustavení kalibrem
 • Best-fit …

Naměřená a ustavená data jsou použitelná k různým účelům:

 • Porovnání s CAD modelem
 • Kontrola tolerancí tvarů a polohy
 • Kontrola kót dle výkresové dokumentace
 • Prvotní rychlé proměření dílu

Při porovnání naměřených dat s CAD modelem (IGES, VDA, STEP, Catia, ProE, UG …) jsou vytvořeny náměrové protokoly v běžných formátech:

 • Barevná mapa
 • Popisky s odchylkou pro jednotlivé body
 • Řezy, úhly a vzdálenosti
 • Průměry a rovinnost
 • Tabulky a seznamy

Oblast použití

 • Kontrola plechových dílů a karosérií např. v předsériové výrobě, při optimalizaci procesu, při zkoušce nástrojů, na počátku sériové výroby nebo v jejím průběhu pomocí náhodných vzorků
 • Kontrola kvality rozměrných objektů, např. v letectví, loďařství, u větrných turbín,…
 • Ověření plastových dílů, např. ve fázi kontroly prvních dílů
 • Ověření a zaznamenání upínek a přípravků
 • Měření modelů a prototypů, např. interiér vozidel a vnější návrh
 • Ověření trubic a drátů s ohledem na jejich trojrozměrný tvar
 • Měření ořezových hran dvourozměrných polotovarů plechu
 • Analýza deformací auta a testy v klimatické komoře
 • Měření pole referenčních bodů

TRITOP je přenosný optický měřicí systém, který přesně určuje 3D souřadnice bodů na objektu v kvazi-statické podmínce. Na základě této informace je TRITOP schopný vyhodnotit 3D posun a deformaci objektů a součástí.

Bezkontaktní TRITOP nahrazuje konvenční systémy měření vzdálenosti nebo LVTD zachycení posunů a deformací. Měří rychle bez použití kabelů nebo senzorů rozmístěných kolem objektu, a proto není nutné do objektu zasahovat.

TRITOP poskytuje pro libovolný počet naměřených bodů tyto informace:

 • 3D souřadnice
 • 3D posun
 • Deformaci
 • Ohyb, kroucení, průhyb
 • Rotační úhly
 • 6 stupňů volnosti
 • Relativní posun (Bod – Bod, Bod – Přímka, Bod – Rovina)


Výsledky mohou být zobrazeny v diagramech, přímo na CAD datech nebo proloženy do kamerou zaznamenaných obrázků, aby poskytovali jednoduché, srozumitelné a intuitivní zobrazení výsledků.

Oblast použití

 • Klimatické komory
 • Simulace okolního prostředí
 • Testy funkčnosti airbagů (Misuse Tests)
 • Test tuhosti
 • Změna velikosti spáry
 • Kontrola vzájemných přesahů jednotlivých dílů karoserie
 • Ověření a optimalizace simulací
 • Deformace a testování součástek
 • Relativní pohyb
 • Celkové zatížení
 • Zátěžové testy a zkoušky stárnutí (síla a teplota)
 • Kompletní 3D měřicí zařízení s minimálními požadavky na hardware (2 kufry o celkové
  hmotnosti 23 kg)
 • Měření bez kontaktu s objektem
 • Velmi vysoká přesnost i na rozměrných objektech
 • Bez opotřebení, bez ztráty přesnosti
 • Jednoduché zacházení
 • Nezávislost na okolních podmínkách (klimatické komory, otevřené prostranství, …)