Search
Close this search box.

Rekonstrukce CAD modelu plováku katamaránu

Reverzní inženýrství je jednou z našich služeb nabízených na míru. Naše ucelené řešení spojuje 3D skenování a následné vytvoření CAD modelu v profesionálním CAD/CAM softwaru Tebis.

reverzní inženýrství katamarán

Máme za sebou mnoho obvyklých i netradičních zakázek na projektech z nejrůznějších oblastí. Proto, když nás oslovili specialisté ze společnosti DIGRAM-ING a INDEPENDENT CATAMARAN, zda bychom se nepodíleli na rekonstrukci modelu ručně vyrobeného prototypu plováku katamaránu, šli jsme do toho.

Fotogrammetrický systém TRITOP pro snímání přesných 3D souřadnicových bodů na trojrozměrných objektech, které poté slouží jako referenční body při plošném skenování 3D optickým měřicím systémem ATOS Compact Scan. Samotný skener je velmi lehký, takže s ním můžete jednoduše pracovat i ve ztížených podmínkách, kde není mnoho prostoru, tak jako to bylo uvnitř plováku, kde technici prováděli digitalizaci interiéru.

Samotné měření bylo díky použitým měřicím systémům rychlé a zabralo technikům 8 hodin.

Výroba forem pomocí 3D technologií

katamarán případová studie mcaePo naskenování dat následovalo několik dnů práce ve špičkovém softwaru Tebis, kde v modulu pro Reverse Engineering specialisté pracovali se skeny o velikosti  desítek milionů bodů. Výsledné trojúhelníkové sítě z různých oblastí se musely spojit a upravit tak, aby byl výsledný model symetrický. Na takto připravené síti se modelovaly a vyhlazovaly CAD plochy, na což je Tebis ideální nástroj. CAD data společnost využila pro vytvoření forem pro opakovanou výrobu karbonového plováku katamaránu.

Společnost si tak díky tomu ušetřila mnoho hodin náročné manuální práce při přípravě opakované výroby, kterou by jinak museli řešit tradičním výrobním postupem, tedy cestou ruční výroby. Vytvořili jsme tak společně rychlé a efektivní řešení, díky kterému má společnost digitalizovaná data pro stavbu a další vývoj katamaránu IC36.