Search
Close this search box.

ARAMIS

ARAMIS je bezkontaktní optický systém pracující na principu digitální korelace obrazů (DIC), kterým lze měřit komponenty z jakéhokoliv materiálu. Nabízí osvědčené řešení pro analýzu deformací na povrchu testovaných objektů, a to v diskrétních bodech nebo celoplošně. Výsledkem je barevná mapa rozložení deformací na testovaném komponentu. Velikost měřícího rozsahu se pohybuje od několika milimetrů čtverečních až po několik metrů.

Systém umožňuje velmi přesné měření ve 3D, nezávisle od materiálu a teploty tělesa; a bez nutnosti časově náročné a finančně nákladné přípravy vzorků. ARAMIS je možné využít pro statické i dynamické děje a získat tak s vysokou přesností informace jako jsou:

Data, získaná z měření systémem ARAMIS, pomáhají určovat charakteristiku a vlastnosti zkoumaných materiálů. Tyto materiálové vlastnosti jsou pak nejčastěji používány jako základ pro numerické simulace a přispívají tak ke zlepšení výsledků z výpočtů pomocí metody konečných prvků.