SuPAR

Kontrola 3D dat přes iPad.

Rozšířená realita umožňuje přenést virtuální svět do reálného a vytvořit jedinečné řešení, které otevírá nové možnosti vizuální kontroly dílů a součástí. Software SuPAR™ je používán v kombinaci s iPadem.

Aplikace nabízí interaktivní kontrolu součástí porovnáním obrazů v reálném čase. Chyby jsou dokumentovány přímo ve 3D zobrazení a uloženy pro prohlížeč SuPAR™ Viewer. Možný je také automatický export do Excelu a PDF, a to včetně chybového protokolu s fotkami.

inspection copy

Inspekce

Rychlejší kontrola s vysokou spolehlivostí procesu a okamžitým zpracováním informací.

reporting copy

Vyhodnocení

Digitální, intuitivní, trojrozměrné – s automaticky vytvářenými reporty. Vše v jednom zařízení.

communication copy

Komunikace

Komunikace mezi zařízeními, digitální dvojče, online a offline připojení k platformám.

SuPAR – Polystyren / model odlitku / detekce odsazení

SuPAR – Kontrola dodaných polotovarů

SuPAR – Výroba nástrojů

SuPAR – Analýza defektů / projekce barevné mapy

SuPAR – kontrola podsestav

Jak SuPAR funguje?