Search
Close this search box.

Měření v procesu obrábění

Spolehlivost pro automatizovanou výrobu

Využijte co nejlépe své investice do vysoce automatizovaných obráběcích center. Optimální nasazení proto předpokládá bezobslužný provoz během pozdních a nočních směn. “Měření v obráběcím procesu ” vám zajistí potřebnou spolehlivost výrobního procesu díky kontrole orientace dílů a rozměrů polotovarů. Kontrolu kvality můžete integrovat do procesu obrábění nezávisle na měřicích cyklech v řídicím systému pro řízení produkce bez nutnosti přepracování. Výsledkem jsou kompletní NC programy s dráhami pro soustružení, frézování a vrtání – včetně měřicích cyklů – s nimiž mohou vaše obráběcí centra pracovat bez obsluhy tak dlouho, jak je třeba. Protože všechny pohyby měřicích sond, nástrojů a strojů lze realisticky simulovat a kontrolovat, zda nedochází ke kolizím.

Spolehlivé

Chrání výrobní procesy

Úspora času

Zkracuje dobu seřizování a opětovného zpracování

Integrované

Kompletní řešení integrované do procesu v jediném systému

Vysoká kvalita

Zlepšuje kvalitu dílů

Přehled funkcí

Určení referenčního bodu a rozměrů polotovaru

Integrujte stanovení vztažného bodu do vašeho NC programu, aby vaše obráběcí centra mohla začít pracovat ihned po ustavení. Správce výrobního postupu Job Manager umožňuje ovládat měřicí cykly pro vztažný bod, automaticky určovat natočení obrobku a korigovat vztažný bod. Předchází se tak chybám uživatele a výsledkem je spolehlivý, vysoce automatizovaný proces, který zkracuje dobu seřizování.

Můžete také kontrolovat rozměry polotovaru. Pokud jsou rozměry mimo toleranci pro obráběcí operaci, lze ji včas přerušit. Předejdete tak zlomení nástroje, poškození stroje nebo ještě horším situacím.

Kontrola a oprava standardních geometrií

Pro měření standardních geometrií, jako jsou otvory, obdélníkové kapsy a válce, můžete použít funkce, které kontrolují, zda je výsledek výroby v toleranci. Pokud je u kontrolovaných prvků stále přídavek na obrábění, může obráběcí centrum automaticky spustit pro korekci další obráběcí operaci. To umožňuje integrovat kontrolu kvality do výrobního procesu, zvýšit stupeň automatizace a zkrátit jakostní smyčky a celkovou dobu obrábění. Výsledky můžete také uložit do souboru v řídícím systému.

Plně automatická kontrola elektrod

Při výrobě elektrod vzniká mnoho jednotlivých obrobků se zvláštními požadavky na kvalitu. Proto chcete do procesu zcela integrovat kontrolu kvality, abyste předcházeli chybám a ztrátám času. Můžete toho dosáhnout pomocí šablon v softwaru Tebis, které vytvoří měřicí dráhy pro konkrétní oblasti elektrody, které chcete zkontrolovat. Definovaná jiskřící mezera se přitom automaticky zohlednění. Automaticky můžete také vytvořit měřicí dráhy pro nastavení sondy. Všechny pohyby měřicí sondy a stroje lze simulovat a kontrolovat, zda nedochází ke kolizím. Protože lze integrovat měřicí stroje přímo, funguje porovnání cílové/aktuální dokončených elektrod a CAD geometrie. Tebis vypisuje výsledek měření přímo jako hodnoty korekcí pro stroj elektroerozivního hloubení.