Search
Close this search box.

Kompenzace odpružení u CAD lisovacích ploch

Dosáhněte velké úspory času při odlaďování tvaru lisovacích ploch pomocí globálního morfování

Pružnost plechů způsobuje odpružení po tváření plechových dílů. Toto zpětné odpružení je kompenzováno přímo ve formě, takže díl je zpočátku tvarován s “nesprávnou” geometrií a poté odpruží zpět, a získá požadovaný tvar. Ruční broušení lisovacích ploch je při ladění nástroje extrémně časově náročné. Rovněž je ovlivněna spolehlivost procesu.

Tebis proto používá globální morfovací pravidla, pomocí kterých lze jednotlivé plochy deformovat zcela automaticky na základě MKP analýz, měření, digitalizovaných dat nebo zkušeností – a tvary lisovacích ploch jsou upraveny tak aby vykompenzovaly odpružení dílu, což výrazně snižuje počet korekčních cyklů. Kvalitativní vlastnosti ploch, jako je segmentace,  jejich řád a přechody mezi nimi, se při tomto morfování založeném na CAD geometrii optimálně přizpůsobují morfovacímu pravidlu. Analytické funkce indikují dodržování morfovacího pravidla a kvalitu vytvořených ploch.

Podstatná úspora času

Méně broušení a méně korekčních cyklů při zkoušení

Vysoká spolehlivost procesu

Systém založený na predikci, morfování a následné analýze

Vysoká kvalita CAD dat

Kvalita „morphovaných“ CAD ploch splňuje požadavky na design forem a lisovacích ploch

Vícenásobná pravidla morfování

Tebis nabízí několik možností pro definování pravidel morfování. Všechna pravidla morfování lze navzájem kombinovat.

CAD Kompenzace zpětného odpružení

Ze simulačních systémů

MKP systémy specializující se na simulaci deformace plechů simulují odpružení a poskytují kompenzační pravidla, například dvě trojúhelníkové sítě. Tebis je využívá a automaticky morfuje ovlivněnou oblast lisovacích ploch matrice.

CAD Kompenzace zpětného odpružení

Na základě zkušeností

Pokud expert ví, jak plech odpruží a jak má být deformován, vytvoří se v Tebis morfovací pravidlo s dvojicí ploch (skrytou v pozadí), která představuje požadované pravidlo morfování. Pravidla lze zadat také pomocí vektorů a rotace.

CAD Kompenzace zpětného odpružení

Z měření

Tebis převezme změřené body na zkušebním dílu s odpružením, vypočítá vzdálenosti od požadovaného dílu a automaticky kompenzuje tvar lisovacích ploch v CAD modelu matrice.

CAD Kompenzace zpětného odpružení

Z digitalizovaných dat

Srovnání naskenovaného plechového dílu s tvary matrice v CAD systému ukazuje, kde dochází k odpružení. K definování pravidla morfingu se používají sítě z procesu skenování. Také: Naskenované plechové díly lze rychle a snadno převést na CAD plochy v systému Tebis (viz Reverse Engineering v systému Tebis).

Morfování vnějších ploch na základě výsledků ze simulací tváření

Předpovědi týkající se odpružení se importují do systému Tebis prostřednictvím rozhraní pro simulační systémy a CAD plochy se automaticky morfují. Čím lepší jsou původní CAD plochy, tím lepší budou výsledné morfované plochy. Tebis nabízí rozsáhlý balík funkcí pro analýzu a optimalizaci CAD ploch před deformací a po ní.

Tebis přebírá data o kompenzaci odpružení ze simulačního systému a vytváří vnější plochy třídy A.
Tebis automaticky určí místní hodnoty odchylek pro kompenzaci odpružení ze souřadnic změřených bodů a podle toho vytvoří celý plechový díl.

Morfování plechových dílů na základě změřených bodů

Tebis převezme změřené body na zkušebním dílu s odpružením, vypočítá vzdálenosti od požadovaného dílu a automaticky kompenzuje celý plechový díl.