Search
Close this search box.

Reverse engineering

Vytvářejte a aktualizujte CAD plochy pomocí naskenovaných (digitalizovaných) dat

Reverzní inženýrství vytváří plošný CAD model, který přesně kopíruje naskenovaný tvar. Reverzní inženýrství se používá všude tam, kde se pracuje ručně na reálných dílech a pro následný proces je vyžadován CAD model upravený podle tvaru skutečného dílu. 

Při výrobě modelů a forem se designové objekty a vozidla vymodelovaná z hlíny naskenují a převádějí na CAD plochy.

Při výrobě plechových výlisků se skenují ruční úpravy forem ve fázi zkoušení. Původní CAD model se aktualizuje na základě naskenovaných dat. Často je třeba vytvořit CAD plochy pro formy, pro které nejsou k dispozici žádná CAD data.

Rychlá cesta k aktuálním CAD datům

Rychlé vytvoření plošného CAD modelu a rychlé zapracování úprav

Vysoká kvalita CAD ploch

Okamžitá použitelnost plošných CAD modelů v navazujících procesech

Reverzní inženýrství a standardní konstrukce v jednom systému

Vysoká flexibilita pro konstruktéry

Konstrukce ploch a reverzní inženýrství v jedné aplikaci

Ve stejném CAD souboru konstruktér používající Tebis analyzuje a optimalizuje kvalitu digitalizovaných dat a poté vytvoří drátový model a na jeho základě pak i plošný model. Pomocí standardních funkcí pro vytváření křivek a ploch doplňuje konstruktér plochy vytvořené reverzním inženýrstvím. Volné plochy lze vytvářet velmi rychle pomocí BREP technologie a dosáhnout až “Class A” kvality.

Video ukazuje aplikaci z výroby forem: K vytvoření konstrukčních CAD modelu z naskenovaného plechového dílu nejsou potřeba žádné speciální znalosti.

Video ukazuje, jak snadno se na digitalizovaných datech plechového dílu vytvoří struktura křivek a jak rychle se z nich vytvoří plošný model s tangenciálně napojenými volnými plochami.

Toto jsou kroky použité v reverzním inženýrství k vytvoření kvalitních CAD modelů:

 • Import STL sítí
 • Analýza a úprava sítí
 • Vytvoření drátového model na povrchu sítě
 • Vygenerování jednotlivých ploch z drátového modelu a tvaru sítě
 • Analýza ploch
 • Optimalizace ploch
 • Následné konstrukční práce na dílu

Vždy blízko sítě (naskenovaných dat)

Intuitivní konstrukce pomocí drátového a plošného modelu

Pomocí poloautomatických a interaktivních funkcí uživatelé vytvářejí inteligentní drátový model na tvaru naskenovaného objektu (síťový model). Pomocí tohoto drátového modelu uživatel definuje topologii ploch a kvalitu přechodů mezi sousedními plochami. Tebis automaticky vytvoří z drátového modelu a sítí plošný CAD model. Odstup (odchylky) drátového a plošného modelu od digitalizovaných dat (síťového modelu) určuje uživatel pomocí hodnot tolerancí.

Lepší kontrola kvality ploch

Přesné nastavení kvality ploch v oblastech napojení

Vysoce kvalitní konstrukční povrchy vyžadují prvotřídní kvalitu CAD ploch, zejména pro definované designová linie. Tebis umožňuje kromě základních nastavení aproximace ploch také přesnou kontrolu napojení mezi dvěma hlavními plochami nebo spojovacími plochami (přirozené nebo ořezané plochy). Uživatel zadává oblast kolem hranice plochy, kde se tvar aproximuje podle hraniční křivky, a nikoli podle naskenovaných dat. Změna tvaru CAD plochy je v systému Tebis okamžitě viditelné. Dotčenou oblast lze snadno upravovat, dokud není dosaženo optimální kvality plochy.

Vyvinuto ve spolupráci s BMW Design Group: V rámci poloměru smyčky G0 aproximuje Tebis povrch spíše k hraniční křivce než k naskenovaným datům. Výsledné plochy lze snadno optimalizovat i pro různé topologie dílů.

Při výrobě forem

Pro změny a chybějící data formy

Reverzní inženýrství Tebis rychle vytváří virtuální dvojčata skutečných lisovacích a vstřikovacích forem. Lze zohlednit i existující data CAD. V následujících případech je reverzní inženýrství mimořádně užitečným nástrojem, který přináší výraznou úsporu času:

 • Zpětná zapracování ručních změn formy ze zkoušek do stávajícího modelu CAD a průběžná práce s reálnou aktualizovanou geometrií.
 • Naskenování vylisovaného plechového dílu a poskytnutí jeho CAD modelu pro následné operace (např. ostřih) a přípravky.
 • Vytvoření plošného CAD modelu na základě sítí MKP ze simulačních systémů
 • Výroba druhé sady forem např. pro další výrobní místa.
 • Oprava po havárii formy

Aktualizace CAD ploch při ručních úpravách při zkouškách lisování

Výrobci forem je při zkouškách ručně upravují. Tím CAD model ztrácí svou aktuálnost. Při reverzním inženýrství se ruční změny naskenují a pohodlně zapracují do CAD modelu. To přináší obrovskou úsporu času pro další optimalizaci formy a pro výrobu duplicitní formy.

Video ukazuje, jak byla upravená oblast tohoto plechu začleněna do CAD modelu.

Tebis porovnává CAD plochy s digitalizovanými daty a zjišťuje, kde výrobce výlisků provedl změny. Uživatel aktualizuje CAD plochy během několika minut.

Reverzní inženýrství na základě dat ze simulací

Data sítí ze simulací lisování lze také použít jako základ pro reverzní inženýrství. Nejprve je analyzováno zakřivení tahových ploch. Poté konstruktér navrhne topologii ploch a vyplní jednotlivé oblasti čtyřúhelníkovými a ořezanými n-úhelníkovými plochami. Vaši projektanti metod mohou tímto způsobem velmi rychle získat plošné CAD modely.

Při výrobě designových modelů

Pro ověření při vývoji tvarů

CAD plochy jsou výchozím bodem pro všechny konstrukční a výrobní procesy po vytvoření modelu. Pokud je tvar vyvíjen ručními metodami navrhování, jako jsou hliněné modely, nebo pokud se jedná o starožitné objekty či umělecké předměty, musí CAD svět co nejpřesněji simulovat realitu.

Modeláři využívají reverzní inženýrství ke kombinování ruční práce a klasické konstrukční technologie a těží z výhod obou světů. Můžete efektivně vytvářet CAD modely svých fyzických modelů. Přečtěte si více o technickém vývoji ve spolupráci s BMW Design Group. Byly vyvinuty spolehlivé metody, které umožňují co nejefektivněji navrhovat tvary pomocí ručního modelování v kombinaci s virtuálním CAD modelováním.