Search
Close this search box.

CAD modelování a příprava modelů pro NC obrábění modelů pro výrobu

Rychlé a snadné úpravy

Kvalitní příprava modelů CAD je základním předpokladem pro téměř kompletní automatizaci NC programování. Příprava výroby může být také provedena rychle a také s vysokým stupněm automatizace. Tebis také nabízí velmi pohodlné funkce pro interaktivní zásahy: například pro uzavírání složitých tvarů. Procesy lze snadněji plánovat díky rozsáhlým možnostem analýzy dílů.

Vysoká kvalita dat

Výsledkem je vysoká kvalita výroby a krátké výrobní časy

Vysoká efektivita

Možnost standardizovaného a automatizovaného NC programování

Vždy připraven

Rychlé učení zaměstnanců během NC programování

Automatizovaná příprava dat pomocí CAD šablon

Umístění otvorů pro seřizovací systémy, vytváření zaslepovacích ploch pro hrubování, příprava polotovarů, generování propojovacích bodů pro různá upnutí, umístění upínacích zařízení, definování roviny odjezdu – to vše jsou typické příklady opakujících se úloh, které lze kombinovat v CAD šablonách založených na pravidlech. Takto připravená CAD data je možné okamžitě použít v automatizovaném NC programování. Jediné, co musí vaši CAD/CAM pracovníci udělat, je vybrat díl a zadat směr obrábění – a o zbytek se postará systém.

Přesto zůstáváte vysoce flexibilní: Změny, jako je výběr jiného upínacího systému, lze přímo a pohodlně provádět pomocí uživatelských parametrů ve stromu objektů. Parametry, jako je délka, poloměr nebo směr prvků, lze rovněž měnit jedním kliknutím tlačítka.

Přímo k programování CAM s automatizovanými šablonami CAD
Automaticky upravujte pomocné prvky a finální díly pro podobné modely.
Jedna šablona pro jakýkoli díl: Snadno upravitelná příprava dat, která je optimální pro výrobu.

Vkládání prvků

Prvky obsahují výrobní informace a jsou propojeny se standardizovanými NC postupy. Skener prvků rozpozná prizmatické oblasti, které lze obrábět automatizovaně a převádí tyto prvky na inteligentní NC prvky.

Video ukazuje, jak skener prvků Tebis analyzuje díl a automaticky vkládá vhodné prvky.

Konstrukční funkce pro NC programátora

Někdy musí NC programátor při přípravě dat interaktivně upravovat CAD model: například při zaslepování složitých tvarů, vytváření výběhových ploch nebo vytváření středových křivek. Může být také potřeba nejprve navrhnout geometrii polotovaru. Tyto úkoly lze snadno a rychle provést pomocí systému Tebis. Díly lze také zjednodušit a rozdělit pro lepší přehlednost.

Vytvořte složité zaslepovací plochy

Úspora času: Vytvářejte složité zaslepovací plochy

 

Rychlé provedení následujících úkolů: Vytvořte zaslepovací plochy a pomocné křivky

Prodlužte plochy

příprava CAD modelů pro výrobu
Plochy se prodlužují pouhým tažením šipky

Vytvořte vodicí křivky

příprava CAD modelů pro výrobu
Obrábění drážek

 

příprava CAD modelů pro výrobu
Pomocí průvodce pro vytvoření středové křivky pro obrábění hlubokých drážek

Návrh polotovaru

příprava CAD modelů pro výrobu
Tebis nabízí několik možností automatického návrhu polotovarů: S částečnou obálkou, s přídavkem na odlévání, jako vrstvený polotovar, jako 6stranný polotovar, tažený profil

Analýza geometrie

Tebis nabízí řadu funkcí pro analýzu geometrie:

 • Vypočítejte délky, povrchy a objemy pro kalkulaci cen a objednávání materiálů
 • Měřte rozměry jako jsou souřadnice, délka, poloměr, vzdálenost a úhel
 • Zobrazte interaktivní řez v reálném čase
 • Porovnejte dvě verze pro zjištění změn
 • Detekce a identifikace otvorů
 • Detekce rovinných ploch: například pro definování délek nástrojů
 • Detekce a identifikace zaoblení
 • Porovnání dvou výrobních fází pro určení zbytkového materiálu pro obrábění
 • Detekce úkosových oblastí a oblastí s podkosy pro stanovení vhodných směrů frézování.
 • Detekce ploch kde nebyly dodrženy kvalitativní požadavky: mezery mezi plochami, vysoká segmentace a překrývající se plochy
 • Analýza křivosti pro vyhodnocení kvality ploch

Příklad použití analytických funkcí při výrobě dílu formy pro vstřikování

 • Určení rozměrů
 • Analýza zaoblení
 • Zjištění podkosů
 • Detekce rovinných ploch
 • Identifikace děr

Příklad použití analytických funkcí při výrobě dílu formy pro lisování plechů

 • Určení rozměrů
 • Analýza rovinných ploch a zaoblení
 • Zjištění úkosů vzhledem k ose Z
 • Identifikace děr
 • Zobrazení interaktivního řezu v reálném čase
 • Analýza tloušťky materiálu
 • Porovnání verzí dílu