Search
Close this search box.

Konstrukce elektrod s CAD průvodcem

Od analýzy dílů až po hotové elektrody se softwarem Tebis

Tebis podporuje celý proces, od návrhu elektrody až po elektroerozivní obrábění pro zrychlení konstrukce a zvýšení spolehlivosti procesu. Elektrody se používají tam, kde v určitých oblastech formy frézování dosahuje svých limitů. Konstrukce elektrod v softwaru Tebis podporuje pohodlné vytvoření kompletní elektrody a zbavuje uživatele zdlouhavých rutinních činností.

Integrovaný návrh elektrod tvoří základ automatizovaného procesu tvorby elektrod. Spolehlivá analýza vám umožňuje automaticky určit oblasti pro erodování a vybratjiskřící plochy pouhým kliknutím tlačítka. Průvodce vás provede jednotlivými kroky návrhu a vytvoří elektrodu. Tebis poskytuje výkonné CAD funkce a knihovny pro dokončení kompletní elektrody.

Automatická analýza

Použijte spolehlivou analýzu k automatickému určení oblastí vhodných pro vyjiskřování

Rychlé výsledky

Sestavte kompletní elektrody libovolné složitosti pomocí průvodce návrhem

Integrované znalosti

Proces tvorby elektrod je zjednodušen přístupem k databázím a knihovnám

Rychle a spolehlivě navrhněte elektrody

Přímo v CAD stromové struktuře můžete vytvářet a spravovat objektově orientované projekty elektrod . Součást a referenční bod jsou v projektu uloženy pouze jednou, takže všechny elektrody v projektu se na ně odkazují. Podmínky pro jednotlivé elektrody můžete podle potřeby interaktivně upravit . Můžete automaticky generovat více geometricky identických elektrod a spojit je do rodiny elektrod.

Automatická detekce oblastí jiskření

použitého při frézování. Můžete automaticky vybrat oblasti pro erodování označené pomocí barev znázorňující zbytkovou tloušťku materiálu: Červená barva označuje velké množství a zelená malé množství zbytkového matriálu. Můžete také analyzovat díl vůči elektrodám, které již byly navrženy, a zjistit zda neschází některá elektroda.

Extrahování ploch

Požadované plochy se vyjmou jako negativní tvar jedním kliknutím. Na základě toho je možné odvodit další návrh celé geometrie jiskřících ploch.

Odvození jiskřících ploch

Pro kompletní návrh elektrod jsou k dispozici výkonné interaktivní grafické CAD funkce:

  • tangenciální prodloužení
  • ořezání
  • zkosení jiskřících ploch

Návrh kompletní elektrody

Návrh elektrody s CAD průvodcem

Pomocí  digitálních dvojčat z knihoven rychle vyberte vhodné držáky a polotovary. Jsou v nich uloženy také důležité konstrukční prvky (Feature). Vhodný držák a polotovar pro elektrodu se vybírá pomocí filtru. Polotovar se automaticky orientuje podle jiskřících ploch.

Návrh elektrody s CAD průvodcem

Průvodce vede uživatele automatizovanou sestavením kompletní elektrody pro elektroerozivní hloubení – včetně kalibračního rámečku, základny, držáku a potřebného polotovaru.