Search
Close this search box.

Zeiss Metrotom 1500

Rodina produktů ZEISS METROTOM nabízí spolehlivou CT technologii pro oblast kontroly kvality již dvanáct let. Třetí generace systému výpočetní tomografie (CT) ZEISS METROTOM 1500 poskytuje nejlepší důkaz, že pokročilá a spolehlivá rentgenová technologie již není pouze vizí budoucnosti.

Měření a kontrola celých dílů

ZEISS METROTOM 1500 je průmyslový počítačový systém pro výpočetní tomografii pro měření a vyhodnocení kompletních dílů z plastu nebo lehkých kovů. S tradiční měřicí technologií lze kontrolovat skryté struktury až po časově a cenově náročné destrukci dílu vrstvu po vrstvě.

Snadné a přesné měření mnoha charakteristik

S počítačovým tomografickým systémem ZEISS METROTOM je naskenováno mnoho charakteristik dílu najednou. Výsledná měření jsou přesná a zpětně dohledatelná. Na rozdíl od metod kontaktního měření je ZEISS METROTOM výrazně rychlejší při snímání většího množství měřicích bodů.

Lepší rozlišení a rychlejší skenování

U třetí generace nový 3k detektor generuje 3D objemové data s vyšším rozlišením, tj. více voxelů umožňujících detekci menších defektů. Čas skenování lze snížit až o 75% prostřednictvím různých provozních režimů detektoru při dosažení srovnatelné velikosti voxelů jako u 2k detektoru.

Intuitivní ovládání

Po krátkém zaškolení o použití softwaru ZEISS METROTOM OS je operátor schopen zrentgenovat díly a nahlížet do vnitřku dílu. Pomocí ZEISS CALYPSO a GOM Volume Inspect můžete CT data vyhodnotit.

S novým ZEISS METROTOM 1500 můžete úspěšně provádět měřicí a kontrolní úlohy pouze s jediným rentgenovým skenem. Standardní akceptační test, kvalita zpracování a sofistikovaný proces kalibrace zajišťují sledovatelnost systému. Lineární vedení a rotační stůl splňují nejvyšší požadavky zákazníků na přesnost.

Proč chtít Zeiss Metrotom 1500?

Porovnání 2K a 3K rentgenových skenů