MakerBot METHOD X

Výrobní, 3D tisková pracovní stanice MakerBot Method X tiskne z reálného, výrobního materiálu ABS při vyhřívání komory na 100 °C.

Díky vynikající soudržnosti v ose Z, poskytuje vyšší pevnost a lepší kvalitu povrchu bez deformací a zvlnění.

Tiskárna umožňuje tisk přesných dílů za zlomek nákladů typických pro průmyslový 3D tisk. Můžete vytvářet odolné výrobní nástroje, přesné přípravky nebo funkční prototypy z opravdového ABS, které dosahují podobných vlastností jako vstřikované díly. Díky dvěma extruderům a rozpustné podpoře nebudou problémem ani tvarově přesné komplexní modely či ověření designu pro rychlejší uvedení na trh.

3D tiskárna MakerBot Method X byla od základů navržena s využitím patentů společnosti Stratasys jako jsou vyhřívaná tisková komora, duální tisk z ABS a ASA materiálů s rozpustnou podporou SR-30, dokonalé utěsnění zásuvek na cívky s materiálem a kontrola vlhkosti tiskových materiálů uložených v tiskárně pomocí čidel. Spolehlivost tiskárny byla testována více než 300 000 tiskových hodin na 150 tiskárnách.

¹ ± 0,2 mm nebo ± 0,002 mm na mm dráhy – podle toho, která hodnota je vyšší. Na základě interního testování vybraných geometrií.
² Ve srovnání s oblíbenými stolními 3D tiskárnami při použití stejné tloušťky vrstvy a hustoty výplně.
Výhoda rychlosti je závislá na tvaru objektu a materiálu.
³ Kombinované celkové testovací hodiny METHOD a METHOD X (testování celého systému i subsystému), které by měly být dokončeny v době distribuce METHOD X.