3D optické měření deformací

[z angl. Optical Deformation Measurement]

Bezkontaktní analýza změny tvaru tělesa v prostoru v důsledku působení síly.