Plánování a řízení výroby

Připojením systémů ERP získáte možnost používání palety užitečných produktů klient/server Proleis od našeho partnera ID GmbH. Můžete plánovat svou výrobu, optimálně využívat kapacitu zdrojů, vyvíjet a konzistentně aplikovat strategie pro úzká místa v procesu. Pracovní stanice Tebis mají k dispozici seznamy úloh pro personální a plánované využití stroje, a jsou začleněny do uživatelského rozhraní Tebis. Celý logistický cyklus je podporován od obstarávání, přes příjem zboží, řízení skladových prostor až po generování příkazů k přepravě. Můžete také spravovat svůj zásobník nástrojů a vytvářet příkazy k sestavě pro přípravnu nářadí a zajistit tak spolehlivou dodávku nástrojů ke strojům. Doplňky Připojení serveru a Připojení stromové struktury Proleis z kategorie Správy dat jsou požadovány pro plánování výroby a řízení pracovních stanic Tebis.

Přednosti

Job Manager Synchronization – Proleis

Možnost propojit výrobní postupy definované v systému Proleis s operacemi obrábění ve Správci systému výrobního postupu Tebis a vytvořit základnu pro určení požadavků na nástroje a doby použití nástrojů.

Tool Logistics – Proleis

Tento modul spravuje zásobník nástrojů ve výrobě a stanoví požadavky na nástroje z NC programů Tebisu.

Tool Setup Orders – Proleis

Tento doplňkový modul lze použít pro automatické zajištění nástrojů – od požadavku na nástroj přes montáž a měření, až po dodání nástroje ke stroji.

Proleis Manufacturing Planning and Control

Pro správu plánování a řízení výroby nabízíme rozsáhlé softwarové komponenty od společnosti ID GmbH pro servis Proleis,klienty Proleis a klienty Tebis: předběžné plánování, podrobné plánování, řídicí konzolu včetně synchronizování kapacity, pořizování provozních dat, pořizování strojních dat, synchronizace Správce úloh, logistiky nástrojů, připojení měřicích zařízení, připojení zdvihacích a skříňových systémů, logistiky dílů, rozhraní systémů ERP.