Plánování a řízení výroby

Připojením systémů ERP získáte možnost používání palety užitečných produktů klient/server Proleis od našeho partnera ID GmbH. Můžete plánovat svou výrobu, optimálně využívat kapacitu zdrojů, vyvíjet a konzistentně aplikovat strategie pro úzká místa v procesu. Pracovní stanice Tebis mají k dispozici seznamy úloh pro personální a plánované využití stroje, a jsou začleněny do uživatelského rozhraní Tebis. Celý logistický cyklus je podporován od obstarávání, přes příjem zboží, řízení skladových prostor až po generování příkazů k přepravě. Můžete také spravovat svůj zásobník nástrojů a vytvářet příkazy k sestavě pro přípravnu nářadí a zajistit tak spolehlivou dodávku nástrojů ke strojům. Doplňky Připojení serveru a Připojení stromové struktury Proleis z kategorie Správy dat jsou požadovány pro plánování výroby a řízení pracovních stanic Tebis.

Přednosti

tebis software výroba