NC bezpečnost

Doplňky pro NC bezpečnost jsou užitečné pro všechny výrobní metody. Můžete virtuálně kontrolovat všechny aktuální podmínky, zakročit se zamezením kolizí a označit konflikty pro snadnou pozdější korekci. Bezpečnostní funkce jsou specificky navržené pro umožnění bezobslužného obrábění, pro zpracovávání bez nutnosti dohledu, ale také bez starostí.

Přednosti

Collision Avoidance – Areas

Tato automatická funkce redukuje oblasti frézování pro zamezení kolizí mezi držákem nástroje a obrobkem. Deaktivované oblasti se ukládají a lze je obrábět  např.v následujícím kroku s použitím jiného nástroje.

Collision Avoidance – 3 to 5-axis

Slouží k detekci a zamezení kolizí držáku nástroje s obrobkem již během výpočtu dráhy. Nástroj zabrání detekovanému nebezpečí kolize provedením pohybu natočení. Funkce automaticky změní 3 osé dráhy na 5 osé dráhy.

Machine Collision Check

Zkontroluje dráhy nástrojů z hlediska kolizí a koncových spínačů. Vypočítá celou kinematiku od strojní hlavy, revolverové hlavy apod. přes všechny lineární a rotační osy až po obrobek. Tím se šetří čas potřebný k upnutí, výběru nástroje, ustavení a odjetí pro bezproblémovou výrobu.