Máte dotaz? Volejte na:

+420 549 128 811

Máte dotaz? Volejte na:

+420 549 128 811

Tebis V4.0 Release 6 bude k dispozici koncem června

20. 6. 2018

Klíčová témata release: vynikající funkce 5osého obrábění, snadnější používání | Nové, optimalizované funkce 5osého souvislého frézování dokonale využijí všechny společnosti, které chtějí naplno těžit z potenciálu svých moderních a výkonných obráběcích strojů. Navíc - software Tebis vyniká z hlediska snadného používání a bezpečnosti.

Novinky v 5osém souvislém frézování, na které se můžete těšit:

 

 

V souladu s heslem „Jednoduše, přehledně a více automatizovaně“ bylo do Tebisu začleněno mnoho funkcí, které nyní značně zjednodušují každodenní činnosti uživatele. Projděte si s námi nejdůležitější novinky a prohlédněte si videa:

 

CAM – 5osé souvislé frézování

 

Hrubování volných tvarů. Nová funkce NC5AX/MRough pětiosého souvislého hrubování je vhodná pro všechny, kdo chtějí s minimálním úsilím využít výhody souvislého obrábění při hrubování volných tvarů. Existuje mnoho příkladů, včetně výroby lisovacích nástrojů, kdy musí být velké plochy s volným tvarem obráběny s několika částečnými prohlubeninami/du-tinami. Nyní jednoduše vyberete plochy a polotovar, a můžete provést výpočet obrábění. Funkce také obsahuje strategii adaptivního obrábění a obrábění paralelně s konturou.

Obr. Adaptivní hrubování volných tvarů

 

 

Velmi účinné adaptivní hrubování volných kapes. Funkce NC5AX/MPocket je přizpůsobena pětiosému souvislému hrubování oblastí obrobku s mnoha dutinami. Integrovány jsou strategie adaptivního obrábění a obrábění paralelně s konturou. Při použití výkonných HPC nástrojů lze rychle odebírat velké objemy materiálu, a to zejména při adaptivním hrubování.

 

Obr. Adaptivní hrubování volných kapes + Video: Adaptivní hrubování na stroji

 

 

 

Hrubování rotačních součástí. Nová funkce NC5AX/MRadial je ideální pro rychlé programování rotačních součástí pětiosým souvislým obráběním. Funkce je vhodná pro hrubování kapes a drážek. Podobně jako u předchozích funkcí se pouze vyberou obráběné plochy, polotovar a strategie obrábění paralelně s konturou.

 

 

 

Obr. Hrubování rotačních součástí

 

 

Snadné obrábění více ploch najednou. Spojením více ploch do jedné operace se mohou obrobit velké oblasti součásti bez potřeby složitého vytváření pomocné vodicí plochy. Nyní snadno vyberete obrábění plochy, zobrazíte si oblast obrábění a spustíte výpočet. U velmi komplexních tvarů obrobku je možné mnohem snadněji vytvořit optimalizovanou pomocnou vodicí plochu pomocí funkce NCPrep/Drive.

 

Obr. Výběr souvislé oblasti frézování a provedení pětiosého souvislého frézování v jedné operaci + Video: Obrábění více ploch

 

Frézování s náhledem vyklonění. 5osé souvislé dokončování funkcí NC5AX/MSurf bylo velmi výhodné i před Release 6: směr vyklonění nástroje je interpolován mezi snadno vybranými vektory. Tento postup často poskytoval kvalitnější povrch než u jednoduchého normálového postavení nástroje k povrchu. Tato funkce je v R6 optimalizována: náhled směru vyklonění nástroje dovoluje mnohem snadněji kontrolovat a optimalizovat kvalitu během programování.

 

Obr. Interaktivní nastavení a uložení směru vyklonění nástroje + Video: Frézování s náhledem vyklonění

CAM – 3D frézování

Rychlé rozdělení obrobku na tři oblasti obrábění založené na rozšířené analýze sklonu ploch. Při dokončování 3D tvarů pomocí funkce NC3AX/MSurf lze obrobek rozdělit pomocí dvou úhlů na oblasti s plochými, neutrálními a strmými plochami. Navíc je možné určit překrytí oblastí frézování a tím dosáhnout ještě lepší kvality povrchu v oblastech přechodů. Dá se tedy optimálně využívat geometrie nástroje v každé oblasti obrobku, optimalizovat šablony obrábění a také zkrátit doba obrábění.

 

 

Obr. vlevo – Obrobek rozdělený na tři frézovací oblasti, Obr. vpravo – Překrývání oblastí frézování pro lepší kvalitu povrchu + Video – Rozdělení obrobku na tři oblasti obrábění

CAM – hrubovací strategie

Optimální směr náklonu nástroje pro dokončování se soudečkovými nástroji (s obloukovými segmenty). Jak lépe využít potenciál konturových a soudečkových fréz: při 3osém dokončování s vykloněným nástrojem (NC3AX/MSurf) je možné určit vhodný směr odklonu pomocí speciální funkce, při které se určí optimální kontaktní bod nástroje s geometrií dílu. Pokud není u 5osého souvislého obrábění (NC5AX/MCont a NC5AX/MSide) zvolena žádná možnost náklonu, je automaticky umístěn kontaktní bod nástroje na spodním konci zaoblení nástroje. Tento postup umožňuje optimálně využít nástroj za každé situace, urychlit dobu obrábění a zajistit vyšší kvalitu povrchu.

 

 

 

 

 

 

Obr. vlevo – V 3osém obrábění s vykloněním nástroje lze vybrat čtyři body kontaktu.
Obr. vpravo –  Při 5osém frézování bokem nástroje může být bod kontaktu umístěn na spodním konci poloměru nástroje, pokud je to potřebné.

 

CAM – plánování výrobního postupu

Globální přiřazení materiálu obrobku do Správce výrobního postupu. S pomocí nového automatického režimu je možné automaticky přiřadit určitý typ materiálu ke všem obráběcím operacím. Uložené řezné podmínky se automaticky použijí. Jednotlivým operacím lze individuálně nastavit druh materiálu. Obrobky se součástmi z různých materiálů tak mohou být správně zpracovány. Kromě toho je možné v konfiguraci nastavit, jaký druh materiálu bude automaticky přiřazen ve všech případech.

 

Video: Globální přiřazení materiálu

 

 

Automatická deaktivace operací. Tato nová funkce výrazně zjednodušuje práci s NC šablonami: v konfiguraci je možné nastavit, zda se mají deaktivovat NC operace, pro které nelze vytvořit oblasti obrábění nebo dráhy. Pořadí zpracování (obrábění) je pak automaticky nastaveno ve Správci výrobního postupu, a to na základě předchozích operací a geometrie obrobku. Tyto nové funkce (vlastnosti) se vztahují na funkce 3D hrubování (RPlan) i zbytkové obrábění ploch (RSurf) a rohů (RCorn). Jsou také použitelné pro obrábění zaoblení (MFill) a zbytkové obrábění zaoblení (RFill).

 

Obr. Nastavení automatické deaktivace operací

 

CAM – NC automatizace

Snadné přiřazení chráněných ploch k obrábění feature. Přiřazení ochráněných (stop) ploch k feature ve třech krocích: vyberete všechny relevantní oblasti jako ochráněné plochy, poté zvolíte funkci obrábění a zrušíte výběr přilehlých problematických ploch.

 

Obr. Obrobek obráběný pomocí feature (vlevo nahoře), součást vybraná jako ochráněné plochy (vpravo nahoře), vybraný feature a vyjmuté problematické plochy (dole) + Video: Přiřazení chráněných ploch k obrábění feature

Technologie strojů

Zjednodušení správy řezných podmínek nástrojů. Změna řezných podmínek, jako jsou technologické parametry, řezná rychlost, rychlost posuvu, otáčky a referenční bod v knihovně nástrojů, je mnohem snadnější. Jedním klinutím lze upravit parametry u všech druhů nástrojů – vrtacích, frézovacích, soustružnických i nástrojů pro hluboké vrtání. Filtry slouží k větší přehlednosti, mazání nebo kopírování dat společně s přiřazenými řeznými materiály, kategoriemi a skupinami obrábění. Získáváme tak větší flexibilitu a mnohem snadnější přizpůsobení řezných podmínek, např. dle doporučení dodavatelů nástrojů.

 

Video: Globální změna řezných podmínek ve správě nástrojů

 

Automatický NC výstup. NC výstup je nyní možné jasně a snadno organizovat: na základě firemních postupů je možné specificky určit výstupní adresář pro daný stroj nebo uložit soubory do stejného adresáře, kde se nachází data projektu. Nastavení může zajistit, aby všechny důležité soubory byly centrálně umístěny. Automaticky je možné vytvářet adresáře se strukturou podadresářů, což zjednodušuje práci s více soubory.

 

Video: Rozšíření NC výstupu

 

Nová správa jednotek pro lepší ovládání a větší spolehlivost. Nově je možné centrálně spravovat všechny pomocné jednotky obráběcího stroje – sklíčidla, lunety a koníky – v samostatné knihovně. Ve správci výrobního postupu je možné vybavit stroj potřebnými jednotkami a simulovat skutečný proces výroby ve virtuálním prostředí. Tento postup zajistí, že budou vydány zcela zkontrolované NC programy stroje.

 

Obr. Správa jednotek + Video: Správa jednotek

Přípravné CAD funkce pro 5osé souvislé obrábění

Snadná definice oblasti obrábění pro 5osé souvislé frézování. Pro komplexní obrobky s velmi složitými plochami je k dispozici funkce NCPrep/Drive, která umožňuje pohodlně vytvořit optimalizované vodicí plochy pro 5 osé souvislé frézování. Pomocí vodicích křivek nebo rovinných řezů se generuje vodicí plocha, na které je možné zobrazit rozložení budoucích NC drah, nastavit počáteční pozici, detekovat překryvy, zlomy a pohyby hlavy stroje. V případě potřeby lze změnit ofset nástroje nebo vyhladit dráhy ve směru frézování nebo přísuvu. Tyto vodicí plochy mohou být automaticky vybrány v šablonách obrábění pro 5osé obrábění.

 

Obr. Rozvržení dráhy vytvořené pomocí vodicích křivek a křivek oblastí + Video: Příklad s vodicími křivkami, křivkami oblastí a optimalizací

CAD – zpracování digitalizovaných dat

 

Rozšíření rozhraní Faro. Celý proces digitalizace je nyní mnohem rychlejší: rozhraní Faro nově podporuje moderní lasery s modrým paprskem, díky kterým lze přenášet mnohem podrobnější informace při větším poli záběru. Také lze zaznamenat více geometrických prvků v jedné rovině. Rovinné plochy a válce jsou automaticky prodlouženy. Další výhody: myš, klávesnici a rameno Faro lze ovládat současně.

 

 

 

Obr. Technologie modrého laseru pro detailnější informace a větší pole záběru

Nevíte si rady?

Máte speciální požadavek a nenašli jste ho v seznamu našich služeb?
Napište nám pomocí formuláře nebo nás kontaktujte přímo pro více informací.

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)

+420 549 128 811

Pište

mcae@mcae.cz

Poslat zprávu

Povinné údaje *