CAD / CAM

CAD/CAM řešení na nejvyšší úrovni.

 • Tebis CAD

  Tebis je vynikající komplexní CAD/CAM software s modulární strukturou. Modelování, reverse engineering a zpracování polygonálních dat poskytuje uživatelům efektivní a výkonný nástroj pro všechny oblasti konstrukčních činností. Poskytuje účinnou podporu pro moduly NC programování.

 • Tebis CAM

  Modulární struktura software Tebis umožňuje CAM pracoviště s různým výkonnostním rozsahem, odpovídajícím potřebám obráběných dílů, dostupných technologií a obráběcích strojů. Technologie Automill zajišťuje výkonné a automatické NC programování, s možností programátorovy interakce, na komplexním obrobku.

 • Tebis Shop Floor

  Důležitou součástí životního cyklu výrobku je přenos dat a informací do výroby. Prohlížení dat, přenos NC programů na stroje, plánování obsazenosti strojů jsou každodenní úlohy, které řeší mistr nebo operátoři.

Přes 1500 společností po celém světě používá CAD/CAM systém Tebis. Uživatelé z různých průmyslových odvětvích, od nezávislých konstruktérů po globálně působící výrobce automobilů, využívají silných schopností jejich Tebis pracovišť.

Rozsah softwarových aplikací a souvisejících požadavků jsou různorodé. Tebis spojuje tyto přísné a často zvláštní požadavky za poředpokladu, že široké spektrum kompatibilních softwarových modulů můžeme kombinovat do jakékoliv konfigurace. Dodáváme CAD/CAM řešení pro každou fázi procesu výroby.

 • Vývoj a konstrukce
 • Výroba modelů a prototypů
 • Výroba zápustek
 • Výroba forem
 • Plánování výroby
 • Strojní výroba a montáž
 • Zajištění jakosti

Vývoj a konstrukce

Uživatelé Tebisu, kteří konstruují výrobky používají Tebis CAD/CAM pro různé úlohy:

 • Import stávajících dat výrobků pomocí CAD rozhraní
 • Zpracování opticky a dotykově digitalizovaná data pomocí modulu Práce s digitalizovanými daty
 • Pokročilý design, optimalizace a tvorba ploch s CAD moduly Tvorba ploch a Pokročilá tvorba ploch
 • Rychlá s snadná kostrukce komplexních hybridních modelů obsahujících plochy a STL sítě
 • Automatický výpočet 3 a 5 osých NC programů s CAM moduly 3 osé dokončování, 3 osé hrubovaní, 3 osé zbytkové obrábění a 5 osé simultánní frázování, při použití jakéhokoliv plošného nebo hybridního modelu.
 • Tvorba vysoce kvalitních ploch se CAD modulem Rychlé tvorby ploch

Každé pracoviště Tebis disponuje komplexní řadou užitečných funkcí a příkazů nezávisle na nainstalovaných modulech: Tebis base

 • Drátový model a jeho zobrazení
 • Analýzy
 • Navigace
 • Nastvení systému

Výroba modelů a prototypů

Přibližně 200 modeláren používá Tebis CAD/CAM pracoviště v následujících oblastech:

 • Úplná konstrukce referenčních modelů stejně jako posunuté plochy
 • Vývoj a výroba designových (stylistických), kontrolních a funkčních modelů
 • Vývoj a výroba ... modelů šablon a přípravků
 • Prezentační a porototypové modely, stejně tak šablony vyroběné z oceli, hliníku, plastů a dřeva
 • Klepací modely z různých materiálů
 • Vývoj a výroba prototypů a malosériových výrobků
 • Návrh a výroba komplexních laminovacích nástrojů, pro karbonové a skleněné lamináty předsériových vozidel
 • Konstrukce a výroba komplexních modelových zařízení licích forem ze dřeva, kovu, plastu, pěny a dalších materiálů
 • Konstrukce a výroba vyjiskřovacích elektrod z mědi a grafitu
 • Návrh a výroba prototypových a sériových šablon a přípravků
 • Výroba montážních a svářecích šablon
 • Vývoj a výroba vzorků
 • Úplná dokumentace o měření s Tebis CAQ

Výroba forem

Vzrůstající počet výrobců forem používá Tebis CAD/CAM nebo Tebis CAM pracoviště k výrobě následujících výrobků:

 • Vstřikovací formy
 • Tlakové licí formy
 • Předvýrobní formy (vyroběné z plastů a dalších materiálů)
 • Hlubokotažné a vakuové hlubokotažné formy
 • EDM elektrody
 • Trvalé formy
 • Vyfukovací a formy využívající zbytkového tepla
 • Vypěňovací formy
 • Odstředivé licí formy
 • Firmy také využívají pracoviště Tebis CAQ ke kontrole vyrobených nástrojů a přípravků přímým porovanáním měřených dat s CAD modelem.

Výroba lisovacího nářadí

Více jak 1000 pracovišť Tebis CAD/CAM se na celém světě denně používá ve vývoji, konstrukci a NC obrábění. Umožňuje to vyrábět šrokou škálu nástrojů jako např.:

 • Kovové lisovací formy na plechové díly
 • Plastové lisovací formy na plechové díly použitelné metodou FluidCell
 • Tahové, děrovací, lemovací a ostřihové formy
 • Postupové formy
 • Tvářecí (lisovací) formy
 • Protoypové a předsériové formy
 • Děrovací a testovací přístroje
 • Referenční šablony a měřící ...
 • Nástroje vypěňovací, hlubokotažné a pro tváření za tepla ve výrobě laminovaných dílů
 • Ohýbací nástroje

Ve výrobě prototypových, předsériových forem se často používá modul 5 osého laserového řezání.

Firmy také využívají pracoviště Tebis CAQ ke kontrole vyrobených nástrojů a přípravků přímým porovanáním měřených dat s CAD modelem.

Strojní výroba a montáž

Firmy působící v oblasti lisovacích, tvářecích a licích forem dostávají předvypočtení NC programy nebo vypočtené programy přímo do jejich výrobních oddělení, záleží na volbě, má Tebis ideální vybavení. Samozřejmě, moderní proces Tebisu používá velice málo papírové dokumentace. Tebis CAM a Tebis WOP pracoviště vypočte NC programy pro 2.5D frézování a vrtání, hrubování, dokončování, zbytkové obrábění a HSC obrábění přímo na stroji a tak přímo během obrábění.

S Tebis Viewer pracoviště je schopno zobrazovat všechny potřebné informace, které dříve byly předávány na výkresech a jiných papítových dokumentech. Zobrazením všeho potřebného na obrazovce se šetří čas a informace jsou vždy aktuální. Dílenské pracoviště Front-end je nabízeno ve více konfiguracích a nabízí ideální hardware pro Viever, WOP a DNC. Tebis DNC pracoviště graficky zobrazí stávající NC programy, umožní je upravit, změnit na jiný formát a snadno přenést do NC řídícího systému obráběcího stroje.

Kontrola kvality ve výrobě lisovacích, tvářecích a licích forem

Výrobci licích, tvářecích a lisovacích forem, kteří používají Tebis v hlavním procesu je ve výborné pozici pro zavední Tebis CAQ pracovišť a tak si zajistit výhodu uzavřeného, nepřerušeného datového procesního řetězce. To znamená, že porovnání požadované/měřené hodnoty založená na naměřených dtech je použita na přesně stejných datech použitých v předcházejícím výrobním kroku. To snižuje potřebu konvertovat data přes rozhraní.

Více než 100 firem po celém světě používá Tebis CAQ pracovišť k řesšení problémů jako:

 • měření a konečná kontrola obrobků
 • přímé rorovnání požadované/měřené hodnoty mezi dokončeným výrobkem a základním CAD modelem
 • protokolování výsledků

Aktuality

Další aktuality

Vyjádření našich klientů

 • Od firmy MCAE Systems jsme zakoupili 3D tiskárnu uPrint PLUS pro projekt "Centrum pro výuku a prezentaci hi-technologií", který je zaměřen...

  Ing. Marek Mahdal správce ICT a zařízení, Střední průmyslová škola Uherský Brod

 • Spolupráce této společnosti s designéry na Fakultě strojního inženýrství má již dlouhodobější charakter a přináší oboustranně...

  doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Další