GOM Volume Inspect Pro

Průmyslový standard pro kontrolu 3D dat.

Vizualizujte a kontrolujte CT data pomocí softwaru GOM Volume Inspect a získejte vysoce přesné informace o kvalitě měřených součástí. GOM Volume Inspect Pro nabízí řadu funkcí, které uživatelé mohou automatizovat a programovat podle svých potřeb. Můžete přímo importovat všechny běžné formáty CT dat – bez ohledu na to, jaký systém počítačové tomografie pro měření používáte.

Hlavní funkce

software GOM Volume Inspect Pro

Vylepšená vizualizace objemových dat

Pomocí detailního náhledu můžete současně zobrazit více objemových řezů z různých úhlů. To vám umožní snazší orientaci v objemových datech a pomůže analyzovat součást ještě detailněji. Průhlednost a barevné provedení lze upravit dle potřeby. Použití barevných rozdělení slouží pro přehlednou a strukturovanou vizualizaci jednotlivých částí dílu podle jejich hustoty.

software GOM Volume Inspect Pro

Rozdělení objemových dat při současném skenování více dílů

Po CT naskenování několika součástí “v jednom záběru” můžete nyní vyčlenit z objemových dat součásti jednu po druhé, a to pomocí funkce rozdělení objemu (Volume Separation) – zjednodušíte tak individuální vyhodnocení nebo porovnání jednotlivých součástí.

software GOM Volume Inspect Pro

Prezentace výsledků prostřednictvím videa

Kromě virtuálního procházení jednotlivými vrstvami součásti můžete během svého postupu nahrávat videoklipy, ukládat hodnocení a sdílet je s ostatními. Díky videu budou vaše výsledky analýzy ještě přesvědčivější a poslouží vám k jednoduchému vysvětlení složitých informací o součásti.

Výhody softwaru GOM Volume Inspect Pro

Interaktivní zobrazení objemových dat

Zobrazení dat ve 3D a v 2D řezech

Vizualizace výsledků

Porovnání cílového a skutečného stavu celého objemu dat s barevně odlišenou vizualizací

Metrologické vyhodnocení

3D inspekce geometrických prvků (včetně GD&T)

Vyhodnocení několika součástí najednou

Stabilita výroby a porovnávání jednotlivých součástí

Analýza vnitřních vad

Staženiny, trhliny, pórovitost atd.

Automatické funkce

Automatizovaná vyhodnocení a přizpůsobené funkce

GOM Volume Inspect Pro v příkladech

Vizuální kontrola dobíjecí baterie

Cíl: Kontrola kritické součásti dobíjecí baterie, zda nemá vnitřní defekty.

Řešení: Po naskenování baterie systémem počítačové tomografie se data z CT vyhodnotí v softwaru GOM Volume Inspect Pro. Ten vytvoří digitální řezové pohledy v libovolném bodě baterie. Můžete si přizpůsobit detaily a kontrast snímků, které odhalí i drobné detaily a rozdíly v materiálu ve vynikající kvalitě. Bezchybně jsou detekovány i typické problematické oblasti v blízkosti lemu anody, nežádoucí, deformovaný materiál nebo vadná místa svarů.

Kontrola vad vstřikovaného dílu

Cíl: Detailní kontrola vnitřních vad

Řešení: Pro zajištění přísných požadavků na kvalitu je vstřikovaný díl kontrolován na přítomnost vměstků a dutin a podroben hloubkovému metrologickému vyhodnocení. Pokud jde o kontrolu vnitřních struktur, GOM Volume Inspect Pro nabízí specializované měřicí nástroje, které analyzují pórovitost součásti, rozměry vad a jejich vzdálenost od vnějšího pláště nebo CAD dat. Pro jejich specifickou klasifikaci lze použít toleranční rozsahy.

Přehrát video

Pro začínající uživatele

Zdarma

GOM

Volume Inspect

Vyzkoušejte základní funkce programu GOM Volume Inspect a seznamte se s ním zdarma. Kdykoli můžete přejít na verzi GOM Volume Inspect Pro. Začněte s kontrolou CT dat pomocí softwaru GOM Volume Inspect a řešte jednoduché i složité kontrolní úlohy.

Pro pokročilé uživatele

Vyzkoušejte bezplatné demo

GOM

Volume Inspect pro

GOM Inspect Pro je založen na parametrické koncepci, díky níž jsou všechny kroky sledovatelné a přenositelné. Kontrolujte více dílů a analyzujte trendy, začněte plánovat kontroly, abyste měli náskok, a využijte stávající projekty s uživatelsky definovanými šablonami.

Systémové požadavky

Minimální
(Volume Inspect)

Procesor:
Intel Core i3

RAM:
8 GB

Grafická karta:
Kompatibilní s OpenGL
(2 GB VRAM)

Operační systém:
Windows 10 (64 Bit)

Minimální
(Volume Inspect Pro)

Procesor:
Intel Core i7

RAM:
32 GB

Grafická karta:
Kompatibilní s nVidia, CUDA
(4 GB VRAM)

Operační systém:
Windows 10 (64 Bit)

Doporučené
 

Procesor:
Intel Core i7

RAM:
16 GB

Grafická karta:
Certifikovaná grafická karta pro softwary GOM

Operační systém:
Windows 10 (64 Bit)