GOM Inspect

GOM Inspect Professional a GOM Inspect jsou softwary pro analýzu 3D dat získaných z GOM systémů, 3D skenerů, laserových skenerů, CT, CMM a z dalších zdrojů. Jsou využívány v oblasti kontroly kvality, vývoje a produkce.

3D sítě a CAD

Import CAD dat, měřících plánů a 3D mračen bodů, vytváření a editace polygonálních sítí.

3D Inspekce

Ustavení naměřených dat na nominální data, rozměrová analýza (2D, 3D, GD&T, SPC) a vytváření měřicích reportů.

Bezplatný Prohlížeč

GOM Inspect je bezplatný prohlížeč 3D dat, měřicích reportů a CAD dat.

Certifikovaný Software

gom inspectGOM Inspect softwarový balíček byl testován a certifikován organizacemi National Metrology Institute of Germany (PTB) a National Institute of Standards and Technology (NIST). GOM software se umístil v první kategorii, která měla nejmenší odchylky měření.

 

 

Parametrická inspekce

gom inspectDíky parametrické koncepci GOM si každý jednotlivý objekt uchovává v rámci struktury softwaru historii svého vzniku. Všechny provedené úkony a vyhodnocovací kroky jsou plně dohledatelné a navzájem propojené. Jednotlivé objekty lze kdykoli měnit či přizpůsobovat a po každé provedené změně se všechny související objekty dají automaticky aktualizovat pouhým jedním tlačítkem.

 

Analýza trendu

Základní parametrická povaha softwaru GOM umožňuje implementaci analýzy trendu pro vícenásobné vyhodnocení, například v rámci statistického řízení procesů (SPC) nebo při analýze deformací. Ta umožňuje plošné vyhodnocení několika dílů nebo etap v rámci jednoho projektu a nabízí funkce pro stanovení hodnot statistických analýz, jako jsou Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min, Max, průměr a směrodatná odchylka.

 • Import mraku bodů: ATOS, STL, PLY, ASCII, …
 • Polygonizace mraku bodů do polygonální sítě : vyhlazování, redukce, lepení děr, optimalizace hran sítě, vytváření mostů na síti, výpočet Golden Meshe, …
 • CAD Import: CATIA V4, CATIA V5, PRO/E, Unigraphics, IGES, STEP, JT-Open, Parasolid, PLY, …
 • Import měřících plánů: ASCII, CSV, FTA, …
 • Vícenásobné ustavení v jednom projektu: automatický pre-alignment, 3-2-1, Plane-Line-Point, RPS, BestFit, Iterativní ustavení , …
 • Porovnání vůči referenčnímu CAD modelu: barevná mapa ve 3D, v řezech nebo odchylky v definovaných bodech
 • Vytváření CAD primitiv na skenu: úsečky, roviny, kružnice, válce, koule, kužely …
 • Kontrola křivosti: analýza spáry a přesahu, analýza odpružení, inspekce tvaru a zakřivení, vytváření vyhlazených křivek, …
 • Analýzy ve 2D řezu
 • Kótování : délkové kóty, úhlové kóty, průměry, posuvné měřítko
 • Parametrická inspekce: trend/SPC analýza, Teaching by Doing, …
 • Další funkce pro inspekci: analýza lopatekinspekce v diskrétních bodech, …
 • Tolerance tvaru a polohy (GD&T) dle norem ISO 1101 a ASME Y14.5
 • Tabulkové nebo obrázkové reporty do PDF, uživatelské šablony
 • Import a analýza nativních CT data formatů: vgi, vgl, pcr, exv, rek, …
 • Přídavný VMR softwarový modul pro automatické měření: Import měřících plánů, offline a online programování, 3D simulace měření, kontrola kolizí, bezpečnost procesu, sběr dat, inspekce a měřící reporty.

gom inspectGOM Inspect je volně dostupný software pro inspekci mraku bodů ve 3D a zpracování sítě umožňující tvarovou a rozměrovou analýzu. Zároveň slouží i jako prohlížeč dat ze softwaru GOM Inspect Professional.

Parametrické funkce v GOM Inspect nejsou zcela dostupné. Software zajišťuje sledovatelnost naměřených dat. Vytváření šablon, Teaching by Doing a parametrická inspekce jsou dostupné pouze v GOM Inspect Professional.

GOM Inspect je používán v průmyslu jako inspekční software, 3D prohlížeč, komunikační nástroj a CAD konvertor. Ukázky z aplikací známých firem jako je Miele, Bosch, BMW, TRW a další jsou k dispozici na www.gom-inspect.com.

Jednodenní seminář poskytuje úvod k softwaru s praktickými cvičeními, včetně: Importu sítí, importu skenů a CAD dat, zpracování sítě, ustavení, nominální-aktuální porovnání, 3D inspekce, 2D inspekce, GD & T, analýzy tloušťky materiálu, 3D prohlížeče , a mnoho dalších. Registrace je možná na stránkách GOM Inspectu.

Tři video návody o GOM Inspectu nabízejí úvod do funkcí tohoto softwaru . Video návody pomáhají pochopit, jak používat GOM Inspect ve vaší oblasti práce.

GOM Inspect lze stáhnout zdarma, bez závazků a časového omezení.

Upgrade na GOM Inspect Proffesional zahrnuje další funkce jako je import nativních CAD formátů, aktivní parametrickou funkci, vytváření trendů a Teaching by Doing.