ATOS ScanBox

ATOS ScanBox je kompletní 3D optické měřicí zařízení vyvinuté firmou GOM pro efektivní kontrolu kvality výroby. Pro rozdílné velikosti dílů a aplikací je k dispozici 9 typů tohoto zařízení. Zatímco mechanické měřicí stroje sbírají data na bázi bodů nebo lineárním způsobem, souřadnicové 3D optické měřící systémy poskytují celoplošné skeny a porovnání vůči CAD datům.

Základem všech systémů ATOS ScanBox jsou  3D skenery ATOS, které poskytují celoplošné 3D souřadnice pro každé jednotlivé měření. Až 16 milionů nezávislých bodů je nasnímáno během 1-2 sekund. Měřící data se vyznačují vysokou reprodukcí detailů, což umožňuje měřit i velmi malé díly.

Kompletní systém z jednoho zdroje

ATOS ScanBox od firmy GOM je systém „vše v jednom“, který obsahuje hardware, software ATOS Professional a přídavný softwarový modul – virtuální měřicí místnost (VMR). Ve VMR jsou před samotným měřením všechny pohyby robota simulovány a kontrolovány z hlediska bezpečnosti. Po získání dat software vypočítá polygonální síť povrchu dílu. Aktuální data jsou srovnána s nominálními daty a je vytvořen report.

Standardizovaná kvalita

ATOS ScanBox je standardizovaný 3D optický měřicí stroj, který je certifikován v souladu se směrnicí o strojních zařízeních. Na rozdíl od individuálně projektovaných systémů od různých dodavatelů tedy nepředstavuje žádná rizika pro zákazníka, pokud jde o náklady, výkon či termín dodání.

Robustní stavba

Kinematika zařízení je založena na robustních automatizačních prvcích namísto jemné mechaniky. Stroje si tak zachovávají svou přesnost i v těžkých průmyslových podmínkách.

Vysoká rychlost měření

Oproti tradičnímu dotykovému snímání ATOS ScanBox umožňuje snížit dobu měření a inspekce více než o polovinu.

atos kiosk scanbox interfaceJednoduchá obsluha

Kiosk Interface je speciální uživatelské rozhraní pro zjednodušené ovládání zařízení ATOS ScanBox. Software se stará o řízení procesu, automatizované měření a inspekci.

Nízké požadavky na prostor

Všechny modely ATOS ScanBox jsou charakteristické svým kompaktním provedením. Modely 4105, 5108 a 5120 nemusí být zakotveny v podlaze ani na speciálních měřicích stolech.

Krátké dodací lhůty

ATOS ScanBox je obvykle dodáván v krátkém dodacím termínu.

ATOS ScanBox 4105

gom scanboxATOS ScanBox 4105 se používá při náběhu výroby a při sériové kontrole dílů vyráběných vstřikováním, odléváním, ohýbáním nebo lisováním. Tyto díly často vykazují složitou geometrii, stejně tak i jejich nástroje a formy, které je také potřeba kontrolovat.

ATOS ScanBox 4105 lze použít s ATOS snímači s nejmenším měřícím objemem 80 x 60 x 60mm³. Díky tomu umožňuje měření i velice malých detailů (desetiny milimetrů). Z tohoto důvodu je ověření přesnosti měřicího systému, v souladu s normou VDI2634, integrováno jako funkce softwaru.

ATOS ScanBox 5108 a 5120

gom scanbox atosTento model je používán pro inspekci dílů od velikosti 800mm. Pro jeho malé rozměry jej často využívají výrobci turbín, ventilátorů, lopatek a litých krytů. Systém je také vhodný pro aerodynamické kontroly při měření ostrých rádiusů a kontur, kde rozlišení přesahuje 20 bodů na 1mm.

ATOS ScanBox 5120 se používá pro měření dílů nad 2000mm (např. díly automobilových interiérů), je však efektivní i při inspekci odlitků, pískových jader a modelů.

 

ATOS ScanBox 6130

gom scanbox atosATOS ScanBox 6130 se nejčastěji používá pro kontrolu kvality při výrobě, např. při kontrole sestav nebo částí interiéru. Využívá se také při vývoji a zkouškách nástrojů nebo pro měření extrémně velkých a těžkých částí jako jsou odlitky nebo nástroje.

ATOS ScanBox disponuje širokým vstupním prostorem (3,1m) zajišťujícím přístup např. jeřábu, vysokozdvižného vozíku nebo paletového vozíku. Tento model je tedy ideální a vysoce efektivní pro použití v sériové výrobě.

ATOS ScanBox Série 7

gom scanbox atosPro měření velkých dílů GOM vyvinul novou osmou kinematickou osu. Kombinace lineární osy, vertikálního zdvihu a kloubového robota s integrovaným kabelovým kanálem umožňuje vysokou flexibilitu v polohování senzoru a dovoluje 8 stupňů volnosti. ATOS ScanBox sedmé série se používá především v automobilovém průmyslu, ve zkušebnách nástrojů a v lisovnách.

Systém může být rozšířen o pracovní oblast rotačního stolu. Tato kombinace odpovídá stroji ATOS ScanBox 6130, ale umožňuje měřit i středně velké díly.

ATOS ScanBox Série 8

gom scanbox atosOsmá kinematická osa, vyvinutá společností GOM, zajištuje  měření např. celého automobilu z každého pohledu zvenku i zevnitř, přičemž vyžaduje málo prostoru. Tento model se používá pro měření velkých přípravků, pro inspekci zkompletovaných vozidel a pro kontrolu kvality v karosárnách.

Měření několika částí může být virtuálně sloučeno ke zjištění lineární informace o spáře a přesahu. ATOS ScanBox série 8 může být rozšířen o jeden nebo dva rotační stoly.