ATOS ScanBox

ATOS ScanBox je kompletní 3D optické měřicí zařízení vyvinuté firmou GOM pro efektivní kontrolu kvality výroby. Pro rozdílné velikosti dílů a aplikací je k dispozici 9 typů tohoto zařízení. Zatímco mechanické měřicí stroje sbírají data na bázi bodů nebo lineárním způsobem, souřadnicové 3D optické měřící systémy poskytují celoplošné skeny a porovnání vůči CAD datům.

Základem všech systémů ATOS ScanBox jsou  3D skenery ATOS, které poskytují celoplošné 3D souřadnice pro každé jednotlivé měření. Až 16 milionů nezávislých bodů je nasnímáno během 1-2 sekund. Měřící data se vyznačují vysokou reprodukcí detailů, což umožňuje měřit i velmi malé díly.

Kompletní systém z jednoho zdroje

ATOS ScanBox od firmy GOM je systém „vše v jednom“, který obsahuje hardware, software ATOS Professional a přídavný softwarový modul – virtuální měřicí místnost (VMR). Ve VMR jsou před samotným měřením všechny pohyby robota simulovány a kontrolovány z hlediska bezpečnosti. Po získání dat software vypočítá polygonální síť povrchu dílu. Aktuální data jsou srovnána s nominálními daty a je vytvořen report.