SuPAR

supar metrologie rozšířená realita

Kontrola 3D dat přes iPad. Rozšířená realita umožňuje přenést virtuální svět do reálného a vytvořit jedinečné řešení, které otevírá nové možnosti vizuální kontroly dílů a součástí. Software SuPAR™ je používán v kombinaci s iPadem. Aplikace nabízí interaktivní kontrolu součástí porovnáním obrazů v reálném čase. Chyby jsou dokumentovány přímo ve 3D zobrazení a uloženy pro prohlížeč […]

GOM Inspect Pro

software GOM Inspect Pro

Posuňte inspekci na další úroveň. GOM Inspect je váš software pro podrobné vyhodnocení 3D dat. Využijete jej pro jednoduché i složité úlohy kontroly kvality napříč celým inspekčním procesem – od naskenování dílu, který má být kontrolován, přes zpracování sítě, import CAD dat a nezbytné výpočty GD&T až po analýzy trendů, digitální sestavy nebo vlastní uživatelské […]

GOM Volume Inspect Pro

software GOM Volume Inspect Pro

Průmyslový standard pro kontrolu 3D dat. Vizualizujte a kontrolujte CT data pomocí softwaru GOM Volume Inspect a získejte vysoce přesné informace o kvalitě měřených součástí. GOM Volume Inspect Pro nabízí řadu funkcí, které uživatelé mohou automatizovat a programovat podle svých potřeb. Můžete přímo importovat všechny běžné formáty CT dat – bez ohledu na to, jaký […]

GOM Blade Inspect Pro

software GOM Blade Inspect Pro

Řešení pro průmyslová odvětví s vysokými standardy. Dnešní moderní letadla jsou neustále vystavována okolnímu prostředí a silnému namáhání. Letecký průmysl využívá 3D měřicí systémy GOM k měření součástí nebo celých letadel a k vytváření digitálních dvojčat. GOM Blade Inspect je výkonný software pro analýzy a inspekci. Pomocí softwaru GOM Blade Inspect můžete vyhodnocovat stav jakékoli […]

GOM Correlate Pro

software GOM Correlate Pro

3D posuny a deformace v pohyblivých obrazech. Díky softwaru GOM Correlate Pro můžete snímat data z měření z obrazů a pohyblivých obrazových materiálů. Tyto série snímků mohou poskytnout přesné měření a podklady pro komplexní analýzu dynamických procesů, které pak lze vyhodnocovat pro konkrétní účely podle potřeb uživatele. Software analyzuje deformace, posuvy, úhly i všechny z nich derivované […]

Školení GOM Inspect

školení gom mcae

Jednodenní školení zahrnující stručný úvod a představení základního konceptu softwaru GOM Inspect včetně praktických cvičení (import sítí, naskenovaných dat a CAD modelů, zpracování sítě, ustavení, porovnávání nominálních a aktuálních dat, 3D kontrola, 2D kontrola, GD&T, analýza tloušťky materiálu, 3D prohlížeč a další). Poptat produkt Program školení GOM Inspect Seznámení s uživatelským rozhraním softwaru Import 3D […]