Deformační systémy

Nové metody zkoumání materiálových vlastností pomocí deformačních systémů přinášejí nejen úsporu času a mnohdy i financí, ale hlavně otevírají nové možnosti přístupu k řešení problému.

Optický systém pro přesné sledování polohy komponent

gom pontos skener

PONTOS Live

PONTOS Live je online sledovací systém od firmy GOM, který slouží pro polohování komponentů, je vhodný

Optický systém pro analýzu 3D pohybu a 3D deformací

gom skener aramis

ARAMIS

ARAMIS je bezkontaktní optický systém pracující na principu digitální korelace obrazů (DIC), kterým lze měřit komponenty

Optický systém pro analýzu procesu tváření

argus gom

ARGUS

Argus je bezkontaktní optický 3D měřicí systém pro měření a analýzu deformací plechových součástí po procesu