Search
Close this search box.

Creo Elements/Direct Modeling

Vysoce produktivní 3D objemový modelář, který je založen na moderní technologii dynamického modelování. Díky tomu je práce v tomto CAD softwaru tak jednoduchá. Při návrhu není nutné znát historii modelování ani parametrických vazeb, jedná se o tzv. volné modelování. Tato metoda dává uživateli silný nástroj pro rychlé provádění změn modelů.

Jeho stromová, partová struktura je velmi progresivní v orientaci a v práci se složitými sestavami. Jednotlivé podsestavy a party je možné ukládat jako samostatné soubory a vytvářet tak vlastní databázi prvků. Členění sestavy je asociativně přenášeno při vytváření výkresové dokumentace v modulu Annotation nebo v systému Creo Elements/Direct Drafting pro další zpracování ve 2D.

Pro komunikaci s jinými CAD systémy jsou vyvíjeny překladače podle nejnovějších technologií a požadavků uživatelů. Nejlépe je možné převádět objemové modely pomocí formátu STEP, který má OSD Modeling velmi propracovaný, je však možné použít i standardní převodníky jako IGES, SAT (ACIS formát), STL nebo VRML.

Creo Elements/Direct Modeling nabízí možnost výměny dat (pro spolupráci s jinými CAD systémy) pomocí přímých převodníků, a to pro systémy – Catia V4 a V5, IDEAS, Inventor, Pro/E, Unigraphic, SolidWorks a SolidEdge.

Creo Elements/Direct Modeling je ideální CAD pro konstruktéry, kteří potřebují pracovat rychle, používat nejnovější 3D modelovací nástroje a výrobní metody.

Creo Elements/Direct 3D Access

„Prohlížeč“ pro data ze softwaru Creo Elements/Direct Modeling. Kromě některých základních funkcí umožňuje také tisk.