Search
Close this search box.

Creo Elements/Direct Drafting

Kompletní 2D CAD řešení založené na struktuře partů a sestav se zaměřením na strojírenství. Specializované funkce, jako je správa sestav a parametrické vazby, rozšiřují základní nabídku standardních konstrukčních příkazů.

Nejsilnějším nástrojem Creo Elements/Direct Drafting, který tento 2D CAD odlišuje od jiných, je partová struktura. Umožňuje tak plně objektové konstruování se spoustou výhod, jako je např. sdílení dílů (partů).

Umožňuje pracovat současně na různých verzích výkresu použitím funkce REVIZE, lze také použít silný nástroj – automatické kótování. Creo Elements/Direct Drafting přináší intuitivní přístup k tvorbě. CAD konstruktéři tak vytváří 2D výkresy rychle a efektivně.

Kromě standardních prostředí (angličtina, němčina) vytváříme lokalizaci do češtiny. Knihovna normálií je pro náš trh zajišťována společně s firmou TDS-TECHNIK. Creo Elements/Direct Drafting spolupracuje s technickým a databázovým softwarem TDS. Systém TDS je členěný do několika modulů, které je možné využívat buď samostatně, nebo v kombinaci s ostatními moduly. Byl vyvinut ve spolupráci s řadou strojírenských firem na základě zkušeností z používání programu v praxi. Nejdůležitější modul – CAD – lze využívat jako vnitřní aplikaci systému Creo Elements/Direct Drafting. Systém TDS je neustále vyvíjen a doplňován.

Funkce a výhody:

Creo Elements/Direct 2D Access

„Prohlížeč“ pro data ze softwaru Creo Elements/Direct Drafting. Kromě pár základních funkcí umožňuje také tisk. Mimo standardních prostředí (angličtina, němčina) vytváříme lokalizaci do češtiny.