Search
Close this search box.

Inteligentní výroba s Tebis Automill®

Vaše odborné znalosti i výrobní prostředí - vše v procesních knihovnách Tebis

Základem je inteligentní díl

V Tebis CAD je díl „inteligentní“ na základě vašich individuálních přípravných prací. Automatizovaná příprava okamžitě generuje polotovary, prodloužení, krycí plochy, vodicí křivky a NC prvky. Ty jsou následně využívány softwarem Tebis CAM.

Tebis CAM přistupuje k procesním knihovnám, které obsahují vaše digitalizované výrobní prostředí i digitalizované odborné znalosti, a automaticky vypočítává NC programy pro 2,5D a 3D geometrii volného tvaru pro frézování, vrtání, soustružení, soustružnicko/frézování, drátové řezání a EDM hloubení vyjiskřováním, laserové kalení, laserové řezání a laserové navařování.

Integrovaná NC simulace Tebis generuje ověřené NC programy ve formátu řídicího systému.

Vaše odborné znalosti v oblasti digitální výroby

NC programátoři využívají své individuální výrobní znalosti uložené v Tebisu pro standardizovanou a automatizovanou práci. Často používané výrobní sekvence a metody jsou zde uloženy jako šablony pro výrobní konstruktéry a NC programátory. Práce s objekty v knihovně a inteligentním Správcem výrobního postupu snižuje chyby v programování a mění osvědčené metody na standardy pro všechny pracovníky. To umožňuje i nezkušeným uživatelům rychle vytvářet NC programy, které splňují vaše přísné požadavky.

Vaše digitální výrobní prostředí
 

Uživatelé Tebis pracují s knihovnami procesů, které digitálně reprezentují reálné výrobní prostředí. Knihovny obsahují geometrické, kinematické a technické informace o strojích a jejich doplňkovém vybavení, řídicích systémech, nástrojích a upínacích zařízeních. V digitalizovaném výrobním prostředí mohou NC programátoři přesně definovat ustavení na vybraných strojích a nástrojích, ověřit dráhy nástroje a zabránit kolizím během výpočtu. Výsledkem je bezpečný NC kód pro vaši výrobu.

Procesní knihovny zahrnují vaše odborné znalosti a vaše výrobní prostředí:

Virtuální stroje (VM)

Reprezentací vašich strojů v programovacím prostředí Tebis CNC je zajištěna spolehlivost v prostředí CNC automatizace. Detailní digitální dvojčata vašich skutečných obráběcích center a robotů jsou generována z rozsáhlého inventáře katalogových strojů. Virtuální model obsahuje geometrii stroje, přídavná zařízení, kinematiku, koncové spínače, dynamické parametry os, pohony a další.

 

 • Plánovači výroby používají virtuální stroje pro testování proveditelnosti a přesné určení doby obrábění.
 • NC programátoři mohou pomocí virtuálních strojů definovat vhodná ustavení a kontrolovat vypočtené NC programy na kolize a problémy s koncovými spínači. Také je možný okamžitý přechod celého výrobního projektu na jiný stroj.
 • Postprocesory využívají informace z virtuálních strojů při výstupu NC programů ve formátu řídicího systému.
 • Obsluha stroje simuluje obráběcí operaci na základě skutečné kinematiky stroje.
Virtuální nástroje (Tools)

Znázornění vašich nástrojů v programovacím prostředí Tebis CNC. Virtuální nástroje obsahují všechny geometrické vlastnosti, osvědčené a optimalizované řezné podmínky a skupiny nástrojů v zásobnících.

 

Podporovány jsou všechny nástroje včetně moderních vysoce výkonných HPC, HFC a segmentových (soudečkových) fréz.

Virtuální jednotky a upínací zařízení (Clamps)

Představují vaše skutečná upínací zařízení. To umožňuje NC programátorům jednoznačně specifikovat ustavení. Předchází se tak kolizím s upínacími zařízeními, které by vyžadovaly opakované NC programování. Upínací zařízení zahrnují všechny geometrické a technické vlastnosti.

 

Všechny upínací prvky můžete spravovat a kombinovat ve skupinách upínacích zařízení v knihovně upínacích zařízení. Pomocí předdefinovaných připojovacích bodů a funkce automatického filtru, který nabízí pouze prvky s příslušnými připojeními, můžete rychle a pohodlně konstruovat jednoduché svěráky stejným způsobem, jakým vytváříte upínací systémy nulového bodu s různými systémy upínacích desek. Integrováno je také vícenásobné ustavení. Pokud lze jednotlivými prvky ve skupině upínacích zařízení fyzicky posouvat, můžete zadat potřebné stupně volnosti a omezit tak směru pohybu.

 

 • Vytváření a správa upínacích prvků a sestav upínacích zařízení
 • Import a přímé používání externích dat, jako jsou upínací prvky a produkty, přímo od výrobce prostřednictvím přímých rozhraní
 • Rychlé přizpůsobení upínací situace konkrétnímu výrobnímu úkolu
 • Jednoduché polohování
 • Automatická kontrola věrohodnosti
 • Nastavení stroje jedna ku jedné ve virtuálním světě
 • Zjednodušení seřizovacích procesů ve výrobě
Postprocesory (PP)

Pro výstup vypočtených drah nástroje ve speciálním formátu vašeho CNC řídicího systému. V závislosti na jejich konstrukci a složitosti budete pro každý váš stroj vyžadovat individualizovaný postprocesor – k dispozici jsou pro frézování, soustružení, řezání laserem, soustružení/frézování a pro roboty (s více než 5 osami). Realizační technici společnosti Tebis používají dostupné katalogové postprocesory k vytvoření vašich individuálních postprocesorů přesně podle vašich požadavků.

Geometrické šablony pro konstrukci a přípravu výroby (Features)

Geometrické šablony, známé také jako prvky (Features), pro automatický výpočet NC programů ze standardizovaných výrobních objektů, jako jsou otvory, tolerované uložení, rovinné plochy a kapsy. Každému prvku lze přiřadit příslušnou výrobní sekvenci.

Prvky se vkládají do vašich výrobních CAD souborů pomocí funkce “skenování” anebo ručním vkládáním.

Standardizované NC sekvence pro často používané výrobní standardy (NCSets)

Představují standardizované výrobní sekvence několika vzájemně propojených NC výpočetních funkcí s informacemi o strategiích, nástrojích a parametrech výpočtu.

NC šablony pro stejné a podobné výrobní úlohy (NCJobs)

Reprezentace a uložení všech NCJobs ve veškerých ustaveních, která vedou k výrobě součásti.

 

Správce výrobního postupu se všemi nastaveními a všemi NCJobs lze znovu použít jako šablony pro stejné nebo podobné výrobní úkoly. Zvláště efektivní je využití inteligentních Správců výrobního postupu. Automatizované funkce přinášejí NC programátorům významnou úsporu času. NCJobs obsažené v inteligentních Správcích výrobního postupu automaticky identifikují geometrii, která má být vyrobena, s využitím uložených informací o použitých nástrojích, strategiích a řezných podmínkách.

Šablony pro NC dokumentaci (NC docu)

Příkaz NC docu potřebujete k vytvoření technické a výrobní dokumentace svých NC programů ve vašem výrobním prostředí. Mohou být vytvořeny ve formátu XML nebo jako soubor PDF – pro vytištění i prohlížení.

 

Pro větší automatizaci vašich CNC procesů používají realizační technici společnosti Tebis katalogové vzory výrobní dokumentace k přípravě jednotlivých uživatelských šablon podle vašich přesných specifikací.