Search
Close this search box.

Frézy s kruhovými segmenty pro rychlejší dokončování a předdokončování

Hladké povrchy s velkými rozestupy mezi drahami

U fréz s kruhovými segmenty – známé také jako soudečkové frézy – jsou poloměry v řezných oblastech výrazně větší než u běžných kulových fréz. Jsou to moderní, mimořádně výkonné nástroje pro vysoce efektivní předdokončování a dokončování rovinných a volných ploch. Pomocí výrazně větších vzdáleností mezi drahami je dosaženo stejné drsnosti povrchu na součásti, což výrazně zkracuje dobu obrábění při dosažení vynikající kvality povrchu.

V tomto příkladu mají frézy s kruhovými segmenty a kulové frézy stejný průměr 10 mm. Fréza s kruhovými segmenty má však poloměr v oblasti řezu 250 mm, zatímco kulová fréza má poloměr pouze 5 mm.

Porovnání obrábění frézami s kruhovými segmenty a kulovými frézami

Efektivní

Úspora času více než 80 %

Univerzální

Podpora všech typů fréz s kruhovými segmenty

Komplexní

Pro 3osé obrábění s naklápěním a 5osé souvislé obrábění

Pro všechny typy fréz s kruhovými segmenty

Jaký typ frézy s kruhovými segmenty je nejvhodnější pro dokončování zcela závisí na konkrétní výrobní úloze. Významná výhoda softwaru Tebis: můžete přímo importovat většinu nástrojů výrobců s odpovídajícími obrysy. Prostřednictvím parametrů nebo křivek lze také snadno a rychle vytvářet všechny geometrie nástrojů a reprezentovat je v knihovně nástrojů v poměru 1:1. Zůstanete tak zcela flexibilní.

Poloměry pro frézy kruhových segmentů s kuželovou, oválnou, válcovou a čočkovitou geometrií

Vytvoření geometrií nástroje s parametry a určení optimálního kontaktního bodu

Praktický příklad pro různé výrobní situace

Optimální pro 3osé a 5osé obrábění

Frézy s kruhovými segmenty jsou vhodné jak pro 3osé obrábění s naklápěním, tak i pro 5osé souvislé obrábění. Při 5osém obrábění s Tebisem získáte výhodu dvojnásobné rychlosti: bez dalšího konstrukčního úsilí můžete jednoduchým kliknutím myši vybrat více ploch a obrábět je vysoce výkonnými frézami s kruhovými segmenty.

3osé obrábění s naklápěním fréz s kruhovými segmenty

Boční frézování pomocí fréz s kruhovými segmenty

5osé simultánní obrábění s frézami kruhových segmentů

Automatické určení optimálního směru náklonu ve víceosých strategiích předchází kolizím