Search
Close this search box.

Elektroerozivní hloubení

Pro kratší dodací lhůty a vyšší spolehlivost procesu

Tebis vám dává kontrolu nad komplexností elektroerozivního hloubení (EDM). Podporuje celý proces od automatické detekce oblastí určených k vyjiskřování přes pohodlný objektově orientovaný návrh elektrod, jejich metodické NC obrábění, až po měření hotových elektrod. Všechny parametry důležité pro výrobu a použití elektrod jsou automaticky spravovány v projektech elektrod.

Rychlost

Rychlé a snadné sestavení kompletní elektrody

Automatizace

Plně automatizovaný proces výroby elektrod s pružnými výrobními buňkami

Integrace

Kontrola kvality integrovaná do procesu

Komplexnost

Kompletní NC funkce s automatizací

Přehled funkcí

Automatizované NC programování

Strukturovaná konstrukce elektrod znamená, že jsou optimálně připraveny pro automatizované NC programování. K tomu slouží individuálně připravené sekvence obrábění uložené v knihovnách a v praxi ověřené strategie úběru materiálu. Tebis je využívá k automatickému výpočtu navazujících CNC programů pro hrubování, dokončování a zbytkové obrábění.

tebis Elektroerozivní hloubení EDM

Automatická detekce oblastí pro elektroerozivní hloubení

Tebis vám pomůže při automatickém vyhledávání všech oblastí, které je třeba po frézování ještě opracovat. Tato analýza před elektroerozivním hloubením vychází z nejmenšího použitého nástroje pro obrábění.

tebis Elektroerozivní hloubení EDM

Rychlé sestavení kompletní elektrody

Jiskřící plochy elektrody lze z geometrie vyřešit na jedno kliknutí. Pomocí výkonných interaktivních grafických funkcí můžete elektrodu prodloužit a dokončit. Průvodce naviguje uživatele sestavením kompletní elektrody pro elektroerozivní hloubení – včetně kalibračního rámu, základny, držáku a potřebného polotovaru.

tebis Elektroerozivní hloubení EDM

Integrovaná kontrola kvality

Tebis vás podporuje v elektroerozivním hloubení s integrovanou kontrolou kvality, takže můžete vyrábět v maximální kvalitě. To je zabezpečeno měřením elektrody a přenosem údajů o ofsetu a skutečné jiskřící mezeře do stroje pro elektroerozivní hloubení.

tebis Elektroerozivní hloubení EDM

Řízení a integrace procesu

Všechny informace pro elektroerozivní hloubení můžete spravovat v přehledně strukturovaných objektově orientovaných projektech elektrod. Kromě elektrody, držáku a polotovaru to zahrnuje NC programy pro frézování, erodovací dráhy, NC programy pro měření a dokumentaci. A pokud chcete maximální automatizaci – s pružnými výrobními buňkami pro elektrody a hloubící elektrody – všechny potřebné informace pro řízení buňek jsou k dispozici v projektu elektrod. Tím je zajištěn spolehlivý automatizovaný proces výroby elektrod.

Doplňkové funkce

  • Vytvoření drah vyjiskřování
  • Vytváření opakovaných elektrod
  • Generování dokumentace
  • Knihovna držáků a polotovarů
  • Analýza úplnosti
  • Vícenásobné ustavení elektrod