Search
Close this search box.

5osé laserové řezání

Offline programování zabraňuje zaučení a blokování drahého výrobního zařízení

Tebis vám pomůže zvládnout výzvy 3D laserového řezání – můžete rychle a spolehlivě vytvářet NC dráhy pro řezání vašich plechových dílů bez ohledu na to, jak složitá je geometrie. Kolize s jinými oblastmi součásti, upínacími zařízeními nebo strojními komponentami jsou vyloučeny. Offline programování umožnuje vyhnout se zdlouhavému zpracování v řídicím systému, a tím neproduktivnímu používání stroje. Zvyšte svou produktivitu s NC programováním v CAD/CAM softwaru Tebis.

Rychlé a spolehlivé

Rychle a spolehlivě vytvářejte bezkolizní CNC programy

Opravte problémové oblasti

Před obráběním odhalte a opravte všechny problémové oblasti

Krátká doba cyklu

Krátké doby cyklů při řezání 3D laserem na stroji

Vysoká kvalita

Vysoká kvalita řezaných dílů

tebis 3D laserové řezání

Současně automatizované a flexibilní

Tebis automaticky vypočítává výsledky pro 3D laserové řezání, které lze kdykoliv interaktivně upravit. Můžete flexibilně nastavit výchozí polohu a prostorovou polohu hlavy stroje, stejně jako oblasti, které mají být oříznuty, i pořadí jejich obrábění. Díky tomu můžete do programování zapojit své vlastní výrobní znalosti. Snadno si poradíte také s odchylkami mezi CAD daty a skutečným dílem (odpružení atd.).

tebis 3D laserové řezání

Analýzy kvality a efektivity

Tebis vás při interaktivním programování 3D laserového řezání podporuje mnoha analytickými funkcemi. Vždy si zachováváme přehled o úhlu a ploše natočení, úhlu paprsku a kolizích. Díky tomu je snadné optimalizovat rotační pohyby stroje pro rychlé a plynulé obrábění. Své výrobní projekty můžete také přizpůsobit omezením úhlu os a nevyhnutelným odvíjecím pohybům stroje.

tebis 3D laserové řezání

Žádné ztráty času v důsledku kolizí

Tebis modeluje všechny vaše výrobní prostředky pro 3D laserové řezání jako digitální dvojčata, takže máte nepřetržitý přehled o celé situaci na stroji. Znamená to, že vám nikdy neunikne žádná kolize hlavy stroje s dílem nebo upínacími zařízeními. Tebis předchází mnoha kolizím pomocí automatické interpolace. Analýza kolize je vždy aktualizována při všech interaktivních změnách v dráze laserového řezání. Všechny obráběcí operace jsou proto na 5osých strojích plánovány bezpečně. Ztráta času a zvýšené náklady v důsledku kolizí jsou minulostí.

Technologie pro všechny stroje

tebis 3D laserové řezání

Tebis podporuje technické podprogramy, například pro přenos řezných parametrů, jako je poloha pro zapalování a vypínání paprsku, snímače vzdálenosti, rychlost, výkon, šířka paprsku a složení plynu do NC programu. Do NC programu lze také integrovat příkazy PLC, například změnu polohy upínacího systému. Díky tomu můžete vytvářet kompletní CNC programy pro 3D laserové řezání pro všechny své stroje pomocí vlastních technologických parametrů specifických pro vaši firmu.

tebis 3D laserové řezání

Rychle dosáhněte svých cílů pomocí tvarových prvků

Standardní tvarové prvky, jako jsou díry, drážky, obdélníky, trojúhelníky, pětiúhelníky, šestiúhelníky a klíčové dírky jsou automaticky detekovány. Vaše výhoda: tyto geometrické standardy jsou exportovány jako podprogramy do NC programu. Díky tomu může řídicí systém a 5osý stroj pracovat cíleněji a efektivněji.

tebis 3D laserové řezání

Upravte stávající obráběcí operace

Vaše obráběcí operace jsou uloženy se všemi úpravami a individuálními nastaveními ve správě výrobního postupu NCJob. Pomocí transformačních funkcí z nich můžete snadno a rychle generovat NC programy pro 3D laserové řezání obrobků se zrcadlovou symetrií. Kinematické limity stroje jsou průběžně monitorovány.

Pokud máte již z minulosti programy pro laserové řezání, pro které neexistují CAD/CAM data, software Tebis nabízí možnosti. Reverzní procesory mohou v několika krocích transformovat NC data zpět na NCJoby pro další vývoj. Totéž platí pro všechny změny, které jste provedli v CNC řídicím systému v NC programu pro 3D laserové řezání.