Search
Close this search box.

2,5D frézování rovinných ploch, kontur a kapes

Jednoduché a snadno automatizovatelné

Tebis obsahuje všechny strategie, které potřebujete k rychlému obrábění otevřených a uzavřených 2,5D geometrií, včetně vícestranného obrábění. Integrovány jsou možnosti pro hrubování a dokončování stěn a dna. To také zjednodušuje NC programování – díky tomu můžete vyrábět  speciální geometrie pomocí jediné funkce.

Klíčová výhoda: NC programování prizmatických pravidelných a volných geometrií lze snadno automatizovat  pomocí technologie Tebis feature  pro 2,5D frézování  – samozřejmě nechybí ani automatická detekce prvků.

Výkonný a spolehlivý

 • Přímé frézování na plochách
 • Hrubování v rovinách chránící nástroje
 • Integrované strategie hrubování s vyloučením plného opásání nástroje
 • Kompletní kontrola kolizí

Snadná automatizace

 • Automatické generování NC programů pro geometrie se standardními a volnými tvary
 • Integrovaná korekce dráhy a podpora pro více pracovních rovin
 • Automatické určování počátečních bodů a bodů ponoru

Komplexní systém

 • Započítávání polotovarů od začátku do konce
 • Přesné zohlednění zbytkových materiálů se sledováním úběru materiálu
 • Optimalizované odjezdy

Vysoká pružnost

 • Možnost NC výstupu orientovaného na cykly
 • Lineární nebo vyhlazené NC dráhy pro optimální výsledky na každém typu stroje

Vícestranné obrábění

Nástroj lze snadno polohovat na libovolný počet rovin pro obrábění 2,5D geometrie se standardními tvary. V kombinaci s automatizovaným 2,5D obráběním založeným na prvcích (Feature) tak můžete v rámci jediného NC programu rychle a s minimálním úsilím generovat kompletní 5stranné obrábění.

cam 2,5D frézování tebis

Frézování rovinných ploch

Součást lze obrábět, včetně hrubování, dokončování dna a dokončování boků, s výběrem pouze jednoho prvku (Feature). Ve speciálních případech je možné ručně pohybovat nástrojem po rovinných plochách. Nástroj se automaticky vyhne chráněným plochám.

cam 2,5D frézování tebis

Frézování obrysových kontur

Kromě Z-konstantního obrábění umožňuje strategie „Z-proměnný“ optimální frézování kontur s proměnnou 3D výškou. Pomocí ponorného obrábění s využitím speciálních nástrojů lze velmi rychle odstranit velké množství materiálu – a to i podél volných hran kontury.

cam 2,5D frézování tebis

Frézování kapes

Můžete obrábět libovolné kruhové kapsy, drážky, obdélníkové kapsy nebo kapsy volného tvaru. Optimální NC dráhy jsou generovány na základě geometrie – pro každý typ geometrie je k dispozici speciální strategie. Boční a základní plochy mohou být také obráběny po spirále nebo šroubovici.

Bezpečná výroba vnějších závitů

Vnější závity lze rychle vyrobit v jediném NC programu, a to včetně čepu, závitu a sražení. To je velkou výhodou pro výrobce dílů, kteří chtějí rychle, kompletně a bezpečně naprogramovat dráhy nástrojů v CAM softwaru s podporou simulace.

Snadné generování NC programů pomocí technologie šablon

Připojené video ukazuje, jak lze v podstatě zcela automaticky generovat NC programy pro kapsy, které vyžadují podobné obrábění. Zkopíruje se šablona, spustí se výpočet – a NC program je hotový.