Search
Close this search box.

Budoucnost automobilů? Možná jako M.Y.C.O. CAR.

Umíte si představit, jak by mohla vypadat auta budoucnosti? My si troufáme říct, že ano, a to díky další spolupráci s nastupující mladou generací, která bude utvářet design automobilů v příštích letech. Představujeme vám studentský projekt s názvem M.Y.C.O. CAR, který ve své diplomové práci předvedla studentka Martina Fričová z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Její návrh představuje městský autonomní vůz s interiérem vytvořeným z biologicky rozložitelného mycelia.

Diplomová práce Martiny Fričové se zaměřuje na problematiku ekologické zátěže používaných materiálů v automobilovém průmyslu. Smyslem práce bylo nalézt alternativu konvenčních materiálů, které splňují nejen funkční a bezpečnostní aspekty, ale také estetické požadavky. Studentka se zajímala o materiálové náhrady, a to především organického charakteru, což představuje právě biokompozitní materiál z mycelia.

Mycelium je živý organismus tvořený jednotlivými vlákny, které se nazývají hyfy. Tato vlákna mají tendenci prorůstat v půdě do obrovských systémů, které patří k největším organismům na planetě. V případě biokompozitního materiálu dochází k prorůstání vláken v předem připravené formě, kde mycelium po určité době získává tvar formy. Takto vzniklý produkt se následně vysuší.

Kromě designu autonomního vozu z eko materiálů měla samotná práce také hlubší přesah. Studentka začlenila do své práce i koncept fiktivní společnosti, z níž by měl vzejít celý proces. Na začátku by stála farma, která by pěstovala mycelium. Proces by pokračoval přes servis, jehož hlavní úlohou by byla kompletace nebo výměna vytvořeného interiéru z mycelia. A nakonec by autonomní vozidlo fungovalo jako služba pro sdílenou přepravu cestujících pomocí mobilní aplikace.

Designérský návrh automobilu budoucnosti

Při návrhu exteriéru vozidla se studentka zaměřila na jeho přirozenou integraci do městského prostředí a příjemný vzhled. Velký důraz byl kladen na kola, kde je patrný odkaz na houby jakožto plody mycelia. Interiér vozu je jasně definován zvoleným materiálem a stojí na jednoduchosti řešení, jehož dominantami jsou čtyři sedačky s výřezy, umístěné do tvaru čtyřlístku, a velký displej pro orientaci pasažérů v trase. 

Výroba funkčního prototypu autonomního vozu

Studentka spolupracující s naším dlouhodobým zákazníkem, společností Aufeer Design, nás oslovila, zda bychom model tohoto vozidla budoucnosti nezhotovili technologií 3D tisku. A my jsme souhlasili. Model automobilu jsme rozdělili na jednotlivé části, které se poté tiskly celkem na čtyřech profesionálních 3D tiskárnách od společnosti Stratasys. Na 3D tiskárnách F900 a Fortus 450mc byly vytištěny pevné části vozu, a to technologií FDM při výšce vrstvy 0,254 mm. Na 3D tiskárnách Stratasys J735 a J750 s technologií PolyJet (dnes J835 a J850) byly zhotoveny interiérové části a střecha. Nejmenší výška vrstvy při tisku – 14 μm – byla použitá právě na střechu. Celý automobil je výsledným mixem různých materiálů od pevných a odolných jako je ASA (FDM) až po plnobarevné a transparentní z řady Vero (PolyJet). Celkový čas tisku modelu byl kolem 150 hodin a několik dalších hodin trvalo opracování a finální úprava modelu.

Výsledek bychom určitě mohli nazvat funkčním prototypem, protože model má otevírací dveře a pohyblivá kola.

Na to, jak se nám spolupráce povedla, se můžete podívat na videu s vizualizací a na fotografie finálního modelu v galerii.