Search
Close this search box.

To nejzajímavější v nové verzi Tebis V4.0 R8, 3. část

Nové vydání CAD/CAM softwaru Tebis se může pochlubit mnoha vylepšenými funkcemi. Mezi klíčové novinky patří nejen indexovaná kontrola kolizí, rozšíření knihovny agregátů, zjednodušení rozpoznávání feature, zlepšení kontroly kolizí 5osého souvislého obrábění, vylepšení simulace, … ale i např. funkce CAD modelování pro reverzní inženýrství.

Další vylepšení

V knihovně nástrojů přibyla u sestav nástrojů funkce pro automatický výpočet hloubky obrábění. Kliknutím na tlačítko kalkulačky software vypočítá průsečík mezi čárou průměru nástroje (rovnoběžná s osou nástroje) a konturou dříku či držáku. Z tohoto průsečíku je pak určena dostupná hloubka obrábění konkrétní sestavy nástroje.

Při kontrole kolizí obrábění může vzniknout několik situací, kdy jsou detekovány kolize mezi břitem nástroje a obrobkem – typickým představitelem takového stavu je závitník. Během simulace dráhy se v případě kolize simulace přeruší, což je v pořádku. Na druhou stranu taková přerušení mohou obtěžovat a zakrýt skutečné problémy během obrábění. Tebis umožňuje tyto specifické konflikty akceptovat, a tím provést simulaci s menším počtem přerušení. Během simulace je možné přejít do seznamu kolizí a konflikty přijmout (přeskočit). Seznam kolizí poskytuje dokonalý přehled o detekovaných konfliktech, takže je lze ve specifických oblastech akceptovat nebo již přijaté konflikty zrušit. Během kontroly kolizí a simulace u vícenásobného upnutí jsou také kontrolovány okolní součásti včetně polotovarů.

Při vytváření upínacích přípravků pro laserové obrábění a 5osý ořez došlo k rozšíření možností pro generování odlehčení v místech křížení žeber. Původně ostré rohy jsou nahrazeny zaobleným přechodem, což vede ke snadnější výrobě. Vedle toho má tato úprava vedlejší efekt ve snadnějším skládání upínacího přípravku a nižšímu riziku zranění obsluhy např. během odebírání odpadového materiálu.