Search
Close this search box.

To nejzajímavější v nové verzi Tebis V4.0 R8, 1. část

Nové vydání CAD/CAM softwaru Tebis se může pochlubit mnoha vylepšenými funkcemi. Mezi klíčové novinky patří nejen indexovaná kontrola kolizí, rozšíření knihovny agregátů, zjednodušení rozpoznávání feature, zlepšení kontroly kolizí 5osého souvislého obrábění, vylepšení simulace, … ale i např. funkce CAD modelování pro reverzní inženýrství.

Reverzní inženýrství – více možností pro automatizaci

Základem pro vytváření ploch v reverzním inženýrství je příprava drátového modelu na digitalizovaných datech. V nové verzi Tebis V4.0 R8 je možné plošný model generovat automaticky a tím velmi pohodlně. K automatickému vytváření plošného modelu z více ploch současně nyní slouží dvě nové funkce TOP/Approx aTOP/Fill, kdy funkce Approx vytváří geometrii z ploch typu Surface a funkce Fill využívá pouze oříznuté plochy typu Face.  U obou funkcí stačí vybrat drátový model a plochy jsou vypočteny na pozadí. Při zvolení kompaktního zobrazení jsou v náhledu všechny plochy zobrazeny jednotnou barvou, díky které se může posoudit kvalita generovaného povrchu. V konfiguraci hran lze vybrané hrany zafixovat tak, aby se v průběhu práce v reverzním inženýrství neměnily.

Rozšíření knihovny agregátů pro automatizaci hlubokého vrtání

Rozšířením knihovny agregátů o variabilní vrtací pouzdra a držáky vrtacích pouzder se tyto prvky stávají součástí virtuálního stroje. Všechny komponenty moderních strojů pro hluboké vrtání jsou uloženy jako digitální dvojčata. Tyto nové prvky umožňují automatické generování NC programování pro pětistranné hluboké vrtání bez jakéhokoliv omezení. Integrovaná simulace zajišťuje kolizní ochranu před NCD výstupem. Přesuny a přepínání vrtacích pouzder a držáků vrtacích pouzder jsou simulovány s vysokou přesností ve virtuálním prostředí CAM.

Rychlejší příprava automatizace obrábění

Funkce pro analýzu geometrie a vkládání feature (konstrukčně-technologický prvek) byla rozšířena o možnost současně zadat již vytvořené feature prvky. Ty jsou v procesu rozpoznávání zahrnuty a nejsou tak opětovně generovány. Nová volba „Auto“ je pro uživatele velice výhodná – součást je kompletně skenována bez přerušení a automaticky se vkládají feature, které jsou evidentní. Je-li k dispozici několik variant feature pro jeden prvek, lze po ukončení prohledávání přejít na příslušnou oblast a vybrat lépe odpovídající feature.

Preciznější profily pro soustružení

Profilové křivky pro soustružení jsou generovány z 3D komponenty s vyšší přesností. V zaoblených rozích je příslušná část kontury generována pomocí kruhových oblouků. Díky tomuto vylepšení jsou polotovary pro následné operace vypočítány přesněji, aniž by bylo nutné navrhovat kontury profilu.

Pokračování ve 2. části – Co je nového v obrábění a 3. části – Další vylepšení