Search
Close this search box.

Vrtání hlubokých otvorů

Využijte všechny výhody počítačem podporovaných procesů

Kompletní řešení Tebis pro hluboké vrtání je vhodné pro všechny díly a stroje: se speciálními CAD/CAM strategiemi jej lze použít jak na strojích pro hluboké vrtání s vrtacími pouzdry, tak na obráběcích centrech bez vrtacích pouzder. Výměna stroje je rychlá a lze ji provést kdykoliv. Snadno automatizovatelné funkce pro přípravu a NC programování zohledňují kinematiku stroje a řeší detaily, jako je požadovaný tlak chladicí kapaliny. Tebis umožňuje využít vysokou kapacitu obrábění touto metodou: hloubky vrtání až 4 m – tedy více než desetinásobku průměru – je dosaženo při současné vysoké kvalitě součásti.

Snadno automatizovatelné...

Už žádné programování na stroji - řízení všech obráběcích úloh při vrtání hlubokých otvorů s absolutní procesní spolehlivostí

...od CAD po CAM

Komplexní software - od automatizované přípravy dat až po NC programování založené na šablonách

Práce s chytrými funkcemi od samotného začátku

Tebis nabízí speciální přípravné funkce, které pokrývají všechny odpovídající požadavky při vrtání hlubokých otvorů. Klíčová výhoda: v softwaru Tebis jsou otvory od samého začátku klasifikovány jako prvky. Feature již nejsou striktně CAD geometriemi, ale spíše “chytrými” prvky, které obsahují všechny informace důležité pro výrobu. To umožňuje v případě potřeby zcela automatizovat důležité kroky již během přípravy.

Následné CNC programování na základě šablon je velmi jednoduché.

Generování CAM programů založených na šablonách pro vrtání hlubokých otvorů

Všechny potřebné parametry ve strategii dělového vrtání – jako omezení, nebo vstup do a výstup z materiálu – lze definovat, a řídit technologická data. Díky technologii šablon se CNC programátor nemusí starat o správné nastavení: jednoduše vybere šablonu, která odpovídá konkrétní situaci obrábění, a zvolí prvky obrábění. Automaticky je přiřazena optimální strategie obrábění pro vybraný stroj. V případě potřeby lze vytvořit spolehlivé 5stranné obrábění.

Kontrola a korekce NC programů pro spolehlivé obrábění

Během simulace je možné optimalizovat obráběcí operace: zredukovat počet obráběcích nástrojů a upravit předem stanovené délky nástrojů. Můžete zrevidovat a změnit nastavení, a zkontrolovat obráběcí operaci na kolize se všemi součástmi. Pouze NC programy zkontrolované z hlediska kolizí jsou odeslány na stroj.

Příklad z praxe - výměna stroje

Obecná příprava

(1) Rozpoznání a vložení prvků

(2) Prodloužení, seřazení a vyjmutí prvků

1. NC obrábění

(3) Automatizované NC programování

2. NC obrábění

(4) Naplánování druhého NC obrábění s optimalizovaným směrem náklonu na stroji pro hluboké vrtání

(5) Alternativní přejití na frézku a stroj