Search
Close this search box.

Tebis 4.1 release 3

Snadno a rychle

Třetí vydání Tebis V4.1 má díky nejnovějšímu vývoji a zdokonalení funkcí skvěle nakročeno do první ligy. Kratší doba programování s vylepšenou technologií NCJob, kompletní kontrola kolizí při simulaci úběru materiálu, automatická detekce rovinných oblastí – to jsou jen některá z nedůležitějších vylepšení, která uživatelům přináší velké množství výhod při jejich každodenní práci a umožňují jim rychleji a snadněji dosáhnout svých cílů.

Nejnovější Release 3 tak důsledně pokračuje v trendu stanoveném Tebisem 4.1 – podle motta „Snadno a rychle“. Jako robustní hybridní CAD software s logickým a intuitivním vedením uživatele pokládá Tebis 4.1 základ pro výrobní procesy, které lze automatizovat a připraví vás na budoucnost.

Novinky a vylepšení v oblasti CAD

Snadné ovládání změn pomocí uživatelských parametrů

Každý importovaný soubor dat musí být konstrukčně připraven pro programování CAM, což je reprezentováno několika pracovními kroky. Může to být například umístění otvorů pro upínací systémy, určení souřadných systémů pro naklápění nástroje, navržení ploch vyplňující různé otvory a kapsy, vytvoření polotovarů, vytvoření spojovacích bodů pro ustavení, umístění upínacích zařízení a definice rovin odjezdu. Všechny tyto jednotlivé kroky lze automatizovat pomocí parametrických CAD šablon. V Tebisu lze šablony podle potřeby rozšiřovat a upravovat na základě specifických požadavků zákazníka. Uživatelé tak mohou být stále vysoce flexibilní: změny, jako je výběr jiného upínacího systému, lze nyní ovládat přímo a pohodlně pomocí uživatelských parametrů ve stromu objektů.

Přesné výsledky při ořezávání hlubokotažených a ohýbaných dílů

Pomocí funkce „Vytvořit křivky rozvinu“ lze rychle a snadno určit teoreticky navržené hrany ořezu pro lemy na hlubokotažných a ohýbaných dílech. Zohledňuje se tloušťka materiálu součásti a umístění neutrálního vlákna. Výsledek je vysoce přesný, bez nutnosti dalšího ručního přepracování. Kvalita výsledných křivek odpovídá kvalitě původních křivek. Různé režimy výpočtu pokrývají různé případy použití.

Co je nového v CAM

Kratší doba programování díky vylepšené technologii NCJob a automatizaci

Vaše CAM programy jsou dokončeny rychleji díky těmto novým funkcím pro automatizaci. Nově můžete snadno a automaticky použít interaktivně definované oblasti frézování z předchozích NCJobů (NC úloh či operací) ve frézování. To vám umožní omezit ruční zásahy do CAM programování a vypočítat celé sekvence NCJobů najednou. Programování CAM je také výrazně zjednodušeno – můžete snadno spravovat kombinované obráběcí operace v CAM šabloně. Při přípravě dráhy se můžete vyhnout problémům, jako je zbytečná doba výpočtu, tím, že si pohodlně zvolíte výpočet více operací současně jen do stavu „Oblast vypočtena“ nebo „Provedeno třídění“. V tomto „částečném“ výpočtu můžete provést např. úpravy oblastí, které ovlivní následující operace, a nemusíte tak čekat, až se vypočítají kompletní dráhy.

Vrtání

Flexibilní používání speciálních nástrojů

Při použití speciálních kombinovaných nástrojů s několika oblastmi různých průměrů břitu rozhoduje o vhodnosti nástroje pro konkrétní obráběcí úkol pouze průměr aktivního břitu. To umožňuje velmi pružné použití speciálních nástrojů pro vrtání-frézování a frézování závitů v otvorech a kruhových kapsách – bez ohledu na průměr největší řezné oblasti. Kontrola možností také zohledňuje pouze vlastnosti skutečně použité oblasti řezu.

Frézování

Optimální řezné podmínky pro hrubování rotačně symetrických dílů

Pro kombinované operace soustružení/frézování je v novém vydání Tebis V4.1 několik vylepšení. Novinkou – v operaci rotačního hrubování – je možnost obrábět s vysokou účinností kuželové díly, jako jsou šnekové dopravníky. Nástroj nejprve hrubuje součást do maximální možné hloubky při použití malé šířky řezu společně s velkou hloubkou řezu, a to pokud možno v jediném průchodu. Poté se obrábí zbytkový materiál zdola nahoru s menší hloubkou řezu, tak abychom dosáhli co nejpřesněji přídavku na obrábění. Tento postup snižuje opotřebení nástroje a zajišťuje vysokou rychlost úběru materiálu na stroji. Uživatel může snadno naprogramovat závěrečnou dokončovací operaci pomocí speciální funkce – nahradí se pouze strategie, o zbytek se postará systém.

Bezpečné obrábění vnějších závitů

Vnější závity lze nyní rychle vyrábět jediným NC programem, a to včetně čepu, zkosení a zápichu. Přidáním skupiny nových funkcí pro obrábění čepu dává výrobcům dílů ještě více možností pro rychlé, úplné a bezpečné programování drah nástroje v CAM softwaru s podporou simulace.

Efektivní obrábění rovinných ploch

Obvykle je nákladově efektivnější obrábět rovinné oblasti součásti po kalení s menším přídavkem na obrábění, než tvarové oblasti. Pro tento krok lze poté použít speciální typy nástrojů, jako jsou frézy s většími břitovými destičkami. Tebis proto nabízí novou funkci, která automaticky detekuje čistě rovinné oblasti v rámci vybraných ploch dílu bez nutnosti díl dále rozdělovat.

Automatický výpočet směru náklonu s frézami kruhových segmentů

Tato nová funkce výrazně zjednodušuje programování víceosých drah nástroje pro předdokončování a dokončování pomocí fréz s kruhovými segmenty, známých také jako „soudečkové frézy“. Automaticky určí nejlepší směr náklonu pro frézování oblasti obrábění zcela bez kolizí. Současně funkce vypočítá optimální kontaktní bod na hranici povrchu, aby byl zajištěn maximální možný úběr materiálu. Obrábění může být jak indexované, tak 5osé souvislé. Uživatel může nezávisle specifikovat preferovanou variantu nebo může rozhodnutí nechat na systému.

Kontinuální, automatizované 3osé dokončování bočních ploch, přechodových oblastí a dna bez odsazení

Geometrie se strmými bočními plochami, rovnými plochami dna a vstupními a výstupními poloměry – jako jsou žebra a drážky – lze nyní obrábět automaticky a jednotným krokem. U 3 osého Z-konstantního obrábění je možné využít funkci „Dokončovací plochy“ – bez pohybů odjezdů, bez zvláštního konstrukčního úsilí a ve vynikající kvalitě.

Soustružení

Soustružení se snadným odříznutím dílu

Díly lze z tyčového materiálu oddělovat pomocí speciální funkce pro automatizované obrábění na soustruzích nebo soustružnicko-frézovacích centrech. Můžete rychle a snadno definovat optimální řezné podmínky pro rychlost posuvu a rychlost na výstupu z materiálu. Součást můžete jednoduše rovně odříznout nebo současně dokončit její obrys, aniž byste museli navrhovat pomocnou geometrii. Během oddělování můžete ze součásti odstranit otřepy a zarovnat čelo tyče. To vám umožní okamžitě začít obrábění dalšího dílu z tyčového materiálu. Odřezaný díl lze přenést na protivřeteno nebo jej převzít uchopovačem/zachycovačem dílu, a to s automatickým ovládáním a spolehlivou simulací.

Strojní technologie

Vylepšená podpora pro vícekanálové obráběcí stroje

Tato inovace je výhodná zejména pro výrobu, která se spoléhá na kombinaci soustružení/frézování, a to hlavně pokud součásti určené k obrábění mají vysoký podíl frézování. Tebis lze nyní přehledněji použít k programování drah nástroje pro sekvenční zpracování na strojích s více držáky nástrojů. Jednotlivé kroky, jako obrábění frézovací nebo revolverovou hlavou, podpora dlouhých dílů hrotem v koníku či upnutí protivřetenem, lze libovolně kombinovat. Všechny nástroje a komponenty držáků jsou uloženy ve virtuálních procesních knihovnách Tebis, které lze rychle a flexibilně vyměňovat během programování. Jako vždy v Tebisu jsou všechny součásti stroje plně zohledněny při kontrole kolizí a simulaci. Programování je velice snadné, sledující osvědčenou programovací logiku Tebis. Tebis automaticky generuje NC kód pro všechny stroje a podporuje veškeré programové struktury specifické pro řídicí systém, jako jsou např. struktury programů Gildemeister.

Správa výrobního postupu

Kompletní kontrola kolize se simulací úběru materiálu

Simulace úběru materiálu zajišťuje bezpečnou a spolehlivou kontrolu kolizí. Skutečný materiál na modelu je spolehlivě zohledněn po celou dobu obrábění a je porovnáván jak s nástrojem, tak se všemi komponentami stroje. Polotovar je aktualizován v každém kroku obrábění.