Search
Close this search box.

Laserové kalení

Specifické kalení vysoce namáhaných oblastí – bez dodatečného obrábění

S Tebisem můžete snadno vytvářet NC programy pro systémy laserového kalení. Toto specifické kalení vysoce namáhaných oblastí ocelových a ocelolitinových dílů obvykle nevyžaduje žádné dodatečné obrábění. Díky tomu můžete dokončit obrábění součástí v nezakaleném stavu při výrobě jednotlivých dílů forem, zápustek nebo ve strojní výrobě. Zjednodušuje se tak výroba střižníků a razníků, řezných hran na tažnicích a spodních zápustkách. Můžete kalit přesně definované oblasti jako jsou vysoce namáhané zaoblení a oblasti ve tvářecích formách.

Automatizované

Pro složité geometrie součástí, s vysokou úrovní automatizace se současným zachováním flexibility

Vysoce kvalitní

Trvale vysoká kvalita a spolehlivost díky řízeným a standardizovaným procesům

Přesné

Plynulé otočné pohyby pro roboty a stroje

Integrované

Frézování a kalení v jediném prostředí

Plně integrované řešení zahrnuje přípravu výroby a umožňuje automaticky generovat ekvidistantní vodicí křivky. Integrovaná kontrola kolizí pak podporuje jednoduchý a intuitivní výpočet NC programů pro laserové kalicí systémy. Můžete řídit složité stroje a roboty až s osmi osami. Geometrie paprsku a technologická data, jako je materiál, výkon laseru, teplota a hloubka kalení, lze efektivně spravovat. Geometrie 3D paprsku laseru je automaticky vedena tangenciálně a je zamezeno dvojitému kalení. Směr náklonu kalícího paprsku však můžete definovat a provádět automatickou nebo manuální interpolaci.