Search
Close this search box.

Na co se můžeme těšit v nové verzi Tebis V4.1

Složitý výrobní svět, snadno použitelný software – uvedení nové verze Tebis V4.1 je již téměř na dohled. Tato verze nabízí zákazníkům parametrický a asociativní CAD/CAM systém, který je vhodný pro všechny konstrukční úlohy, přípravu výroby a CAM programování v jednom prostředí. Vedle parametrizace modeláře se mohou uživatelé těšit na nového asistenta přípravy CAM programů, který více respektuje potřeby NC programátora, nebo na implementaci knihovny upínacích prvků. CAD/CAM software Tebis V4.1 poskytuje správná řešení pro všechny výrobní úkoly a současně se snadno a intuitivně používá. Prostřednictvím revidovaného stromu struktury jsou všechny aktivity vždy dokonale přehledné.

tebis software verze 4.1

Parametrizace modelování

Tebis V4.1 přichází s novým hybridním modelovacím jádrem, které obsahuje potřebné parametrické a asociativní funkce pro konstrukci. Všechny funkce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám moderní výroby. Kombinace plošné a objemové geometrie v novém jádře zachovává všechny přednosti obou technik a umožňuje uživatelům rychle a pružně reagovat na potřebné změny v CAD modelu. Na rozdíl od mnoha konkurenčních systémů, Tebis při práci s daty nerozlišuje plochy, skořepiny nebo objemová tělesa. Další výhodou je možnost standardizovat a automatizovat konstrukční činnosti pomocí šablon. Parametrická konstrukce uchovává historii modelování, tak jak je obvyklé ve stromě.

Kromě standardních modelovacích funkcí, které byly parametrizovány, jsou k dispozici nové funkce jako například skicář, vytváření prizmat či booleovské operace s tělesy. Změny ve vstupních datech nebo potřeba dodatečné úpravy součásti jsou každodenními rutinou konstruktéra i NC programátora. Při přípravě dat pro obrábění se obvykle kombinují neparametrická vstupní data (digitalizovaná síť, importovaná data) s např. nově vytvořenými parametrickými modely. Tebis je schopen účinně kombinovat přímé modelování s parametrickou či asociativní konstrukcí. Další novinkou je možnost modelování podle konstrukčních šablon, což může zrychlit a zjednodušit přípravu součásti pro obrábění.

Obrábění

Tebis V4.1 je výkonný CAD/CAM software s neustále vylepšovaným uživatelským rozhraním pro jednoduchou a intuitivní obsluhu. Jasná struktura zajišťuje, že máte vždy přehled i o složitých výrobních úkolech. Strom je rozdělen na dvě oblasti – CAD a CAM. V CAD části stromu jsou veškeré informace jak o importovaných dílech, tak o všech vymodelovaných součástech pomocí parametrických či asociativních technik. Historie vzniku součásti je tak přehledná se všemi podrobnostmi.

Analogicky, CAM část stromu integruje správce výrobního postupu. Máte přístup ke všem informacím, jako jsou NC operace, NC sekvence, nebo funkce specifické pro výrobu. Upravené rozhraní funkcí obrábění dovoluje vytvořit NC program na pár kliknutí.

tebis software verze 4.1

S novou správou výrobního postupu a technologií Tebis NCJob můžete vytvářet a spravovat NC programy pro všechny technologie, které potřebujete k výrobě dílu – od frézování a soustružení až po laserové kalení. Tento správce odráží celý výrobní proces s jasně strukturovanými provozními sekvencemi a logicky vás provede programováním CAM. Můžete definovat nastavení a ustavit obrobek na virtuálním stroji, čímž se dostanete rychleji a snadněji k hotovému NC programu. Díky funkci automatického filtru se zobrazují pouze ty funkce a parametry, které potřebujete pro konkrétní výrobní úlohu. Parametry, které byly nakonfigurovány, jsou předány pro následné programovací úlohy. Spolehlivé a efektivní NC programy jsou prioritou firmy Tebis.

tebis software verze 4.1

Automatizace a standardizace procesů

Tebis V4.1 tvoří základ pro standardizované a automatizované procesy, které propojují technologie CAD i CAM se systémem MES. Společně můžete plánovat, spravovat a kontrolovat výrobní projekty s vysokou přesností.

Stejně důležitým základním předpokladem pro automatizaci je plánování, simulace a ověřování NC operací pomocí digitálního dvojčete obráběcího stroje. Knihovna upínacích prvků umožňuje pracovat s různými situacemi upnutí na obráběcím stroji ještě před zahájením výroby a navrhnout optimální bezkolizní variantu.

Zjednodušení návrhu CAD a programování CAM s použitím šablon jsou důležitými kroky na cestě ke standardizaci a úplné automatizaci. Proto je potřebné reprezentovat své výrobní prostředí, své výrobní znalosti i své výrobní procesy v digitálním světě.

Právě tuto možnost nabízí Tebis V4.1 pomocí knihoven a integrovaného MES systému a dovoluje tak ukládat vaše výrobní znalosti do odpovídajících digitálních knihoven. S integrovanou knihovnou upínacích prvků je možné ve virtuálním prostředí Tebis CAD/CAM mnohem detailněji reprezentovat skutečné výrobní prostředí. S virtuálním strojem lze od začátku plánovat a programovat, což umožní simulovat a zkontrolovat všechny operace obrábění na kolize se všemi součástmi ve virtuálním prostředí. To je důležitým základním předpokladem pro větší spolehlivost a automatizaci výrobních procesů.

Práce s upínacími prostředky je velice jednoduchá, a to díky předefinovaným spojovacím bodům. Automatické filtry nabízí prvky s příslušnými spoji a tak je možné rychle a pohodlně konstruovat svěráky podobně jako systémy nulového bodu. Jejich použití je obdobné jako v reálném prostředí. Pro vybraný stroj a obrobek programátor určí referenční bod obrábění, několika kliky umístí upínací zařízení a obrobek na stůl. Všechny tyto informace se přenáší do technické dokumentace, takže obsluha stroje přesně ví, jaké upínací prvky má použít, kde je umístit a jak upnout polotovar. Dokumentace obsahuje také podrobné informace jak sestavit nástroje, kterými se bude obrábět.