Search
Close this search box.
Případová studie

3D optické měření a reverzní inženýrství v letecké technice

Americký start-up WheelTug za svou dobu působení na trhu dokázal, že se nebojí inovací. Během krátké doby si vybudoval renomé v leteckém průmyslu, takže jsme byli rádi, když se na nás WheelTug obrátil, abychom pro něj zajistili skenování a reverzní inženýrství.

Systém WheelTug umožňuje letadlům pojíždění vpřed a vzad bez tahače a hlavních motorů, takže letoun nemusí zbytečně startovat motor (čímž ušetří jednak motory a jednak palivo) a není třeba vytěžovat další personál, který by musel zajistit odtažení. Jádrem systému Wheel Tug je speciální elektromotor, který právě tyto dvě náročné věci vyřeší jednoduše.

Elektromotor je namontován v příďovém kole letadla a je napájen pomocnou energetickou jednotkou daného letadla. To znamená velkou úsporu času pro obslužný personál i při provozu letadla. Dále se prodlužuje životnost motoru a dalším přínosem je samozřejmě úspora ve spotřebě paliva, což má za následek mimo jiné i snížení emisí a výrazné úspory nákladů pro každého provozovatele letadel.

Kooperace na Boeingu 737NG

Naše společnost MCAE Systems připravila CAD model přední části Boeingu 737NG s podvozkovou šachtou pro počítačové simulace potřebné pro certifikaci systému. Tyto simulace prováděla firma Stirling Dynamics, která s firmou WheelTug dlouhodobě spolupracuje na vývoji celého systému.Skenování podvozku jsme rozdělili mezi naši společnost MCAE Systems a firmu Capture 3D v USA. Náš technik naskenoval vnitřní část podvozku profesionálním systémem ATOS 5 od německé společnosti GOM, kterou v České republice zastupujeme již od roku 1998. Toto měřicí zařízení je ideální pro měření, jak malých dílů, tak i velkoobjemových objektů. ATOS 5 je určen právě pro nejnáročnější metrologické aplikace z leteckého nebo automobilového průmyslu. Tyto průmyslové 3D skenery vynikají svou rychlostí a přesností měření.

O naskenování vnějších částí se postaral distributor skenerů GOM v USA, firma Capture 3D.

Rekonstrukce CAD modelu podvozkové šachty

Skeny pořízené v USA a České republice naši specialisté spojili, čímž vznikly modely o celkovém datovém objemu 15 GB, které mají desítky milionů trojúhelníků.

Na této digitální kopii přední části letadla vytvořili technici reverzním inženýrstvím CAD modely nezbytné pro počítačové simulace. Celá náročná operace trvala několik týdnů a výsledkem byl CAD model sestavený z 620 dílů (těles), obsahující 27800 CAD ploch o celkové velikost 204 MB. Přesnost celé operace je díky špičkové technice v řádu milimetrů. Celé reverzní inženýrství bylo vytvořeno s pomocí profesionálního softwaru Tebis, který zjednodušuje způsob vytváření kvalitních CAD ploch.

Rekonstrukce CAD modelu podvozkové šachty v bodech: