Search
Close this search box.

Belvedere aneb 3D tisk v umění

Technologie z MCAE Systems opět pomohly vytvořit umělecké dílo. Belvedere Torso, mramorový fragment trupu a horní části nohou nahé mužské postavy sedící na skále, který je umístěn ve Vatikánských muzeích, se dočkal dalšího pokusu o rekonstrukci.

MCAE Systems podporuje rekonstrukce významných památek dlouhodobě, již od svého založení. Příkladem je skenování barokní sochy sv. Vojtěcha na Karlově mostě pro archivaci získaných 3D dat, replika futuristického díla Beranidlo od Růženy Zátkové zhotovená na profesionální 3D tiskárně, model města Brna z roku 1645 vytvořený technologií 3D tisku pro následné odlití do bronzu, kopie Lišky Bystroušky do hukvaldské obory či 3D tisk busty zrekonstruované podoby Jošta Lucemburského.

Podpora mladé německé umělkyně Simony Andrioletti při vytvoření chybějících prvků u torza sochy Belvedere Torso byla další příležitostí, jak ukázat využití 3D technologií v oblasti umění.

Belveder Torso je fragment nahé mužské sochy, podepsané na přední části základny „Apollonios, syn Nestor, athenian“. Předpokládaný vznik díla je datován do 1. století př. n. l. Postava byla vždy ponechána nerestaurována, různí umělci se však několikrát pokoušeli o její rekonstrukci. Simona Andrioletti požádala šampióna kulturistiky německé kategorie Juniors, aby pózoval při skenování svého těla. Se skenováním i úpravou STL dat pomáhala německá firma Tebis.

Studiem zbytků původní sochy se pak mladá umělkyně pokusila odhadnout možné postavení chybějících končetin a podle toho je vytvořit. Záměrem nebylo dokončit sochu, pouze vést diváka, aby si vytvořil vazbu mezi sebou a něčím, co bylo navždy ztraceno. Chybějící končetiny byly poté vytištěny přímo v MCAE Systems na 3D tiskárně MakerBot Z18 z bílého materiálu PLA. Samotný 3D tisk probíhal po částech – ruka 4 ks, noha 4 ks – které byly finálně zkompletovány.

Dílo vzniklo pro soutěž Talent Prize 2017, která je určena pro mladé umělce narozené po roce 1977 pracující v oblasti malby, fotografie, sochařství či videa. Název Belvedere je zlomkem titulu Torso del Belvedere a je tedy podobně jako samotná socha fragmentem. Soutěžní díla budou k vidění ve všech prostorách Akademie výtvarných umění v Mnichově v rámci výstavy Jahresausstellung 2017, která se koná od 22. – 30. července 2017. Studenti všech ročníků i všech oborů zde budou prezentovat své nedávné práce, účastnit se přednášek a diskutovat na workshopech.