Search
Close this search box.

3D tiskárna Stratasys F370 snížila náklady společnosti Form Automation

90% zredukování počtu součástí znamená, že místo toho, aby výměna koncového nástroje na robotickém rameni trvala 50 minut, zvládneme to nyní za 2 minuty. Dopad, který to má na snížení prostojů výrobní linky, je neocenitelný. Profesionální 3D tiskárna Stratasys F370 výrazně snížila firemní náklady.

f370 trade in

Rychle, jednoduše, efektivně

Form Automation Ltd, se sídlem ve Velké Británii, je technologickou společností, která se specializuje na automatizaci a robotiku. Základem jejího portfolia jsou umisťovací a připevňovací stroje, které jsou zásadní pro obalový průmysl v potravinářství a používají se po celém světě, od Velké Británie až po Austrálii. Roboty musí být v provozu 24 hodin denně, což znamená, že jakékoliv nepředvídané problémy se strojem mohou být nákladné.

Výměna poškozeného koncového nástroje na robotickém rameni je pracná a časově náročná, a může vést k nežádoucímu výpadku výrobní linky. Při hledání řešení se společnost obrátila na britského platinového partnera firmy Stratasys, firmu Laser Lines, se sídlem v Banbury. Společnost Form Automation se zpočátku zaměřila na prototypování s cílem vylepšovat návrhy a konstrukci, ale byla natolik ohromena rychlostí a pevností 3D tištěných prototypů, že se rozhodla investovat do vlastních 3D tiskových kapacit a vytvořit produkční linku pro výrobu nástrojů. Nyní se celý tým spoléhá na 3D tiskárnu Stratasys a může tak rychleji a levněji vyrábět náhradní koncové robotické nástroje pro celou svou síť robotů.

Zdokonalení výrobní linky

U těchto robotů je nezbytné, aby fungovaly efektivně a nepřetržitě, což znamená, že pokud se nějaký koncový nástroj upevněný na robotickém rameni poškodí, tým bude čelit komplikacím, jejichž odstranění by mohlo trvat hodiny. Nástroje se tradičně vyrábí z hliníku, přičemž část výroby je zadávána externí společnosti.

“Koncové nástroje pro robotické rameno jsou složité, a pokud se jakákoli část vřetene ohne, vyřadí se tím celý nástroj z provozu, “vysvětlil Martin Grisdale, ředitel společnosti Form Automation Ltd. “Výměna hliníkového dílu by významně zbrzdila celou výrobní linku. Naštěstí teď díky 3D tiskárně F370 mohu mít nový nástroj během několika málo hodin. Současně i náklady na výrobu 3D tištěného nástroje pro umístění na konec ramene jsou menší než při výrobě stejného dílu z hliníku.“

3D tištěné vřeteno, vyrobené pomocí flexibilního TPU elastomeru od firmy Stratasys, je o více než 50 % lehčí než běžně vyráběný hliníkový díl. Výsledkem je lepší výkon stroje.

„Protože 3D verze tohoto nástroje je o hodně lehčí, je k výměně a montáži náhradního dílu potřeba pouze jeden technik, “uvedl Grisdale. „Snížená hmotnost také zvyšuje účinnost našich robotů, které nyní díky lehčím nástrojům mohou běžet mnohem vyšší rychlostí.“

Společnost také zaznamenala snížení případů poškození koncových robotických nástrojů, jehož vřetena by se dříve ohýbala nebo snadno praskala. Díky odolnosti a flexibilitě materiálu TPU je počet takových případů mnohem nižší.

„Materiál TPU nám umožňuje vytvářet součást, která ke stroji výborně sedí. Tam, kde by se hliníkové vřeteno ohýbalo nebo praskalo, je 3D tištěný díl pružný, ale extrémně pevný, “vysvětlil Grisdale. „Nemusíme se bát, že se díl bude tak často ničit nebo že způsobí poškození dalších částí stroje, se kterými přichází do kontaktu.“

Lehké koncové robotické nástroje, tištěné na 3D tiskárně Stratasys F370, se skládají jen ze dvou samostatných součástí a výsledkem je, že jsou o 50 % lehčí. Výměna nástroje na robotu se tak sníží z padesáti minut na pouhé dvě minuty.

Zjednodušení komplikované konstrukce

Jednou z největších výzev, kterým společnost Form Automation při výrobě koncových nástrojů na robotické rameno čelila, byl velký počet součástí, z kterých se každý nástroj skládal. Při tradiční výrobě tvořilo nástroj 20 samostatných, složitých a často obtížně sestavitelných dílů.

Ve spolupráci s firmou Laser Lines proto konstrukci těchto součástí postupně přehodnotila. Aditivní výroba, poskytující mimořádnou svobodu při navrhování tvarů, umožnila týmu Form Automation kompletní konstrukční přepracování. Využitím softwaru GrabCAD bylo možné konstrukci zjednodušit a zredukovat tak původních 20 jednotlivých součástí na pouhé dvě. A to představuje úsporu výroby komponentů o 90 %.

Robot, který má být v provozu 24 hodin denně, potřebuje odpovídající technologii, která tento celodenní provoz umožní. S vlastní 3D tiskárnou F370 váš tým úspěšně zvládne dokončit svou práci i bez osobní přítomnosti na místě.

Díky 3D tiskárně Stratasys F370 má společnost Form Automation nový koncový robotický nástroj již během pár hodin. Úspěšně se tak vyhýbá zbytečným prostojům výrobní linky.

Podívejte se na celou řadu 3D tiskáren Stratasys řady F123.