Search
Close this search box.

3D tisk uměleckých děl na tiskárně MakerBot Replicator Z18

To, že MCAE Systems fandí studentům a dlouhodobě spolupracuje s mnoha univerzitami a školami, není žádnou novinkou. Rádi podporujeme zájem studentů o 3D technologie a podílíme se na nejrůznějších studentských projektech. Všestrannou spolupráci prohlubujeme zejména s VUT v Brně, která je naší téměř „domovskou“ univerzitou.

Možná však mnohé překvapí, že i zdejší Fakulta výtvarných umění je úzce propojena s našimi technologiemi. A to především s 3D tiskárnou MakerBot, kterou hojně využívají studenti pedagoga Tomáše Medka, se kterým nás pojí již několik společných uměleckých děl. Tomáš Medek se v posledních letech intenzivně zabývá digitálním sochařstvím a novými 3D technologiemi, které mu umožňují vytvářet ty nejsložitější strukturální objekty, jež jsou bez technologie 3D tisku téměř nerealizovatelné.

Propojení digitálního a klasického sochařství

Ateliér figurálního sochařství na FaVU VUT v Brně je zaměřený na propojení nejnovějších 3D technologií s technologiemi tradičními, proto všichni studenti prochází i výukovým kurzem 3D modelování a seznámením s procesem 3D skenování a 3D tisku.

Díky MCAE Systems mají studenti možnost využívat stolní 3D tiskárnu MakerBot Replicator Z18, největší tiskárnu z portfolia MakerBot, která umožňuje vytvářet extra velké a mimořádně vysoké modely či nejrůznější díly. Z18 má vyhřívanou stavební komoru navrženou pro tisk velkých modelů s minimálními deformacemi. Tisková hlava Smart Extruder zaručuje efektivnější a spolehlivější tiskový proces od začátku až do konce. Díky rozlišení vrstvy až 100 mikronů jsou vrstvy tenké jako papír a nevyžadují žádné dokončovací práce ani následné úpravy.

I pro tyto vlastnosti se student Tomáš Zelený rozhodl tiskárnu MakerBot Z18 využít pro realizaci závěrečné bakalářské práce. Při vzniku díla se inspiroval svou předcházející tvorbou věnovanou modelování struktur ve 3D programech, organickou architekturou, která simuluje přírodní tvary, i představiteli tzv. biomorfní architektury.

Zásadním prvkem Tomášova díla s názvem Tactus je spojení mezi stromy a architekturou. Vytvořil čistě estetický objekt/sloup z organických struktur ve velkém měřítku 204 × 120 × 120 cm, který současně slouží i jako model pro případnou realizaci v architektuře. V případě realizace by však využil jiného materiálu, např. betonu s vnitřní ocelovou konstrukcí. Objekt by tak mohl sloužit jako nosný prvek.

Tactus znamená dotek

Tactus se tak dotýká neviditelného sloupu, jehož objímá a je mu podporou. Tomáš si při svých předchozích pracích v 3D programech všiml zajímavé estetiky podpor, které jsou automaticky generovány programem. Jejich funkce je čistě účelová, slouží jako lešení, bez kterého by některé objekty nemohly vzniknout, a po dokončení jsou odstraněny a vyhozeny jako spotřební materiál. Začal tedy s podporami pracovat jako s objektem a staly se pro něho hlavním motivem.

Mezi různými druhy podpor Tomáše nejvíc zaujaly tzv. stromové podpory, které svou estetikou připomínají propletené větve stromů. Souvislost mezi podporami a stromy však podle něj není jen estetická, největší podobnost vidí v postupném růstu. Jeho způsob je však rozdílný. Zatímco strom si klestí cestu směrem vzhůru ke slunci, aby svou korunou obsáhl co největší plochu, podpory generované počítačem vznikají odshora dolů a snaží se obsáhnout celý převis objektu, z něhož srůstají do jedné podpory.

Objekt Tactus vznikl generováním stromových podpor okolo Tomášem vymodelovaného jednoduchého sloupu. Kolem prvních/základních podpor nechal růst další a další podpory (ty byly při tisku samonosné, nepotřebovaly další podpory a nevznikal tak žádný odpad), dokud nebyl s výslednou vizuální stránkou spokojen.

Materiál PLA - nejuniverzálnější materiál pro FDM technologii 3D tisku. Pružný, tvrdý, odolný.

Ke zhotovení díla si Tomáš vybral materiál PLA, a to jak pro jeho trvanlivost, tak pro velký výběr barev. Zvolil oranžovou, která je pro něj jakýmsi propojením k cihlové architektuře. Další paralelu vnímá v živoucí organičnosti struktury, stejně jako ji vidí v lidském těle, v jeho pohybu a kůži.