Search
Close this search box.

Nový Tebis 4.1 Release 6 je již k dispozici uživatelům

Společnost Tebis, specializující se na CAD/CAM řešení, vydala nejnovější verzi svého softwaru – Tebis 4.1 Release 6. Tato aktualizace obsahuje řadu nových funkcí a vylepšení, které mají za cíl zlepšit použitelnost a produktivitu softwaru pro všechny uživatele.

Jednou z nejvýznamnějších aktualizací je nová funkční skupina Solid pro 3D konstrukci v modulu CAD. S touto novou technologií mohou uživatelé snadno přidávat nebo odečítat prvky, což výrazně zjednodušuje vytváření konstrukčních šablon. Uživatelé určitě přivítají nové funkce pro zaoblování a srážení hran, také otvory nebo kapsy jsou nově odečítány z výchozího tělesa. Celá konstrukční historie je nyní zobrazena přehledně a strukturovaně v objektovém CAD stromě, což umožňuje uživatelům snadno změnit pořadí konstrukce a zpětně upravovat již vytvořené objekty.

Další vychytávkou je nový režim perspektivního zobrazení v modulu Design, který je zejména užitečný pro rekonstrukci povrchů. Tento režim přesně reprezentuje proporce a tvar komponent v 3D modelu, což usnadňuje konstrukci drátových a plošných modelů.

Také modul Konstrukce elektrod dostal mnohá vylepšení, která vedou k vyššímu komfortu. V průvodci konstrukcí elektrody se pracuje s celými sadami elektrod. To znamená, že pro vybraný jiskřený tvar se automaticky vytvoří elektrody pro vybrané operace, jako je hrubování, předdokončení, dokončování nebo leštění. Konstruktér modeluje celou sadu elektrod, což mu zrychluje a zjednodušuje práci. Na to navazuje přepracovaný správce elektrod, který je mnohem přehlednější a umožňuje některé činnosti provádět přímo z něj.

Pro modul CAM Tebis byla přidána nová funkce pro 5osé souvislé frézování, která umožňuje uživatelům programovat s náběžným úhlem. Tato funkce zlepšuje životnost nástroje a kvalitu povrchu tím, že umožňuje pohyb nástroje ve směru dráhy, což zaručuje tažený řez a tím optimální řezné podmínky. Zároveň zjednodušuje programování tím, že eliminuje potřebu nastavování vektorů.

Několik aktualizací se dotklo také modulu Laser, a to včetně možnosti automatizovat programování pro laserové vrtání s různými orientacemi pomocí nové funkce “MUSER”. Kromě toho byly rozšířeny možnosti napojovacích drah pro laserové kalení, laserové řezání, laserové navařování a frézování ořezů, což snižuje dobu běhu NC programu.

Celkově tedy Tebis 4.1 Release 6 nabízí více CAD/CAM funkcí pro používání a zlepšuje produktivitu i flexibilitu softwaru pro všechny uživatele.